“Samen werken aan de verbetering van de ecofiscaliteit”

Samen werken aan de verbetering van de ecofiscaliteit

“In de regeerverklaring, die het vertrouwen heeft gekregen van het parlement, staan bepaalde principes ingeschreven. Nu komt het erop aan dat iedereen de tijd neemt om zich in zijn bevoegdheden in te werken en samen concrete en geloofwaardige antwoorden te bieden om de ecofiscaliteit te verbeteren. Het lijdt geen twijfel dat elk lid van de regering zich in deze dynamiek inschrijft”. Dat stelt Brussels minister-president Rudi Vervoort in een reactie over de polemiek rond de stadstol. Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt kondigde woensdag in De Tijd en op Bruzz aan dat het Brussels Gewest nog deze legislatuur een variant op de omstreden kilometerheffing gaat invoeren. De nieuwe Brusselse regering kiest voor een stadstol met variabel tarief, afhankelijk van het tijdstip en het type wagen. In het Brussels regeerakkoord staat dat de Brusselse regering blijft hopen op een akkoord met Vlaanderen en Wallonië. Maar even verderop in de tekst wordt ook een hervorming van de verkeersbelasting in het vooruitzicht gesteld “in overeenstemming met de doelstellingen van de lage-emissiezone (LEZ) en gebaseerd op de technologie van de LEZ. Deze nieuwe regeling zal van toepassing zijn op alle voertuigen die in Brussel aan het verkeer deelnemen en zal aangepast worden aan het gebruik om de verkeersopstoppingen, met name tijdens de spitsuren, te beperken”.

Maar haar Open Vld-collega Sven Gatz noemde verklaringen van Van den Brandt voorbarig: “In het Brussels regeerakkoord staat dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Nationaal Klimaatplan overleg zal plegen met het Vlaamse en het Waalse Gewest over een mobiliteitssturende slimme kilometerheffing. Zolang de Vlaamse en de Waalse regering niet gevormd zijn en zolang dat overleg niet heeft plaatsgevonden, is elke verklaring van leden van de Brusselse regering hierover voorbarig”. Gatz staat als minister van Financiën mee in voor de uitwerking van dergelijke maatregel.

bron: Belga