Voorstel Brusselse stadstol met de grond gelijk gemaakt

Voorstel Brusselse stadstol met de grond gelijk gemaakt
Belga / T. Roge

Het voorstel van de Brusselse regering om een stadstol in te voeren met een variabel tarief krijgt heel wat kritiek te verduren. Ook binnen de Brusselse regering bestaat er blijkbaar geen consensus over het voorstel.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt verklaarde aan De Tijd en Bruzz dat wie Brussel met de wagen wil binnenrijden, daar straks voor zal moeten betalen, ook de Vlaamse pendelaars.  Het Brussels Gewest zou nog deze legislatuur een variant invoeren op de omstreden kilometerheffing. Het zou gaan om een stadstol met variabel tarief, afhankelijk van het tijdstip en het type wagen. “Het wordt een slim systeem dat met zo veel mogelijk factoren rekening houdt”, verklaarde Van den Brandt (Groen). “Het systeem is niet fijnmazig genoeg om mensen te laten betalen voor elke kilometer die ze rijden.”

Elke Van den Brandt

“Voorbarig”

Al snel liet Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) weten dat hij de verklaringen “voorbarig” vindt en floot hij Van den Brandt dus meteen terug. “In het Brussels regeerakkoord staat dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Nationaal Klimaatplan zal overleg plegen met het Vlaamse en het Waalse Gewest over een mobiliteitssturende slimme kilometerheffing. Zolang de Vlaamse en de Waalse regering niet gevormd zijn en zolang dat overleg niet heeft plaatsgevonden, is elke verklaring van leden van de Brusselse regering hierover voorbarig», vindt Gatz, die als minister van Financiën mee moet instaan voor de uitwerking van dergelijke maatregel.

Stadsvlucht

N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement, Cieltje Van Achter, reageerde verrast op het voorstel. “Zonder overleg wordt ermee gedreigd om een stadstol in te voeren als Vlaanderen en Wallonië niet mee willen in een globale slimme kilometerheffing. De Brusselaars zouden niet meer moeten betalen, maar de Vlaamse en Waalse pendelaars en bezoekers zullen dubbel moeten betalen”, betreurt ze. De N-VA’ster is ook bezorgd over het signaal dat de hoofdstad hiermee geeft naar de pendelaars en de bedrijven en het risico van stadsvlucht.

“Middeleeuwse maatregel”

Ook Brussels parlementslid Dominiek Lootens (Vlaams Belang) steekt zijn frustraties niet onder stoelen of banken. “Alhoewel de legislatuur nog niet eens uit de startblokken is geschoten, heerst er in de schoot van de Brusselse regering blijkbaar nu al onenigheid over een fundamenteel thema”, zegt hij.

Lootens benadrukt dat het Vlaams Belang zich zal blijven verzetten tegen “middeleeuwse maatregelen zoals een stadstol die enkel bedrijven en dus werkgelegenheid uit Brussel zal laten vertrekken.

Dominiek Lootens

“Oneerlijk voorstel”

Françoise De Smedt, fractievoorzitter voor PVDA-PTB in het Brusselse parlement zegt dat het voorstel oneerlijk is, “want de heffing houdt geen rekening met het inkomen. Of je nu 1.300 euro per maand verdient of 10.000 euro, iedereen betaalt dezelfde vaste prijs. Wie er het geld voor heeft, kan rustig met de auto blijven rijden, alle anderen zullen gedwongen zijn hun verplaatsingen te beperken. En wie niet anders kan en zich met de auto moet verplaatsen zal aan het eind van de maand de rekening gepresenteerd krijgen.”

Francoise De Smedt

Alternatieven voorzien

Ook verschillende organisaties uiten hun ongenoegen over het plan. “Wij willen een systeem voor het hele land, zoals rekeningrijden of een kilometerheffing, niet een systeem dat enkel in Brussel geldt”, zegt Danny Smagghe van Touring. “Je straft de mensen die in de file staan nog eens extra. Als je een stadstol invoert moet je ook zorgen voor voldoende alternatieven en de files verminderen. Wij zien dit helemaal niet zitten.”

Dat beamen ook Unizon, NSZ en ondernemersorganisatie Voka. “Elke vorm van rekeningrijden moet gepaard gaan met maatregelen voor openbaar vervoer, overstapparkings, fietssnelwegen enzovoort. Eenzijdig het autogebruik viseren en dan nog vooral voor pendelaars, is niet de weg vooruit”, zegt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan. Volgens NSZ moet de zoektocht naar duurzame alternatieven prioritair zijn, niet de belasting. “Laat ons onder andere de flexibiliteit op de werkvloer en het autodelen aanmoedigen”, besluit Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Voortouw

Een positief geluid is dan weer te horen bij de milieuorganisaties BRAL en Bond Beter Leefmilieu (BBL). Ze pleiten wel om met andere gewesten te praten, zodat het systeem op termijn kan opgaan in een slimme kilometerheffing over het hele land. “Het is immers contraproductief om de auto’s dan maar op te stapelen aan de stadsrand. Maar dat mag Brussel niet beletten het voortouw te nemen.”