Opnieuw stakingsdreiging bij De Lijn Vlaams-Brabant

Opnieuw stakingsdreiging bij De Lijn Vlaams-Brabant

De vakbonden bij De Lijn Vlaams-Brabant hebben een nieuwe stakingsaanzegging ingediend. Ze eisen dat er meer controleurs komen op de bussen in Brussel en de regio’s Grimbergen en Dilbeek. Op 10 juli was er nochtans een akkoord bereikt, maar de vakbonden werden nadien teruggefloten door hun achterban. Vakbonden en directie overlegden vandaag opnieuw in Mechelen, maar zonder resultaat. Op 20 augustus is nieuw overleg gepland. “We bereikten op 10 juli een akkoord dat er in deze regio dagelijks drie ploegen van twee controleurs ingezet zouden worden. Onze achterban wees ons echter op een akkoord uit 2016 naar aanleiding van de terreuraanslagen waarbij De Lijn alleen al voor ’s avonds twee ploegen van twee controleurs beloofde. In vergelijking met dat akkoord is het nieuwe dus een achteruitgang en dat kan niet. Verspreid over 24 uur eisen wij nu voor de regio de inzet van vier ploegen van twee controleurs. In uitzonderlijke omstandigheden moet er bijkomend nog een ploeg van drie mensen kunnen ingezet worden”, aldus Marcel Conters (ACOD). Hij is er niet over te spreken dat De Lijn info over het akkoord van 2016 achterhield.

Tijdens de vergadering deden de vakbonden vandaag nog eens hun beklag over het tekort aan controleurs. “Volgens het huidige organiek kader zouden er 26 Lijn-controleurs actief moeten zijn in Brussel en Halle-Vilvoorde, maar het zijn er momenteel slechts 20. Bovendien zijn er nog mensen in verlof, in thematisch verlof of ziek. Ik schat dat er acht tot negen controleurs tekort zijn”, aldus Conters.

Naar aanleiding van problemen met jongeren op bussen eiste de socialistische vakbond de voorbije dagen ook meer controles op buslijnen van en naar de recreatiedomeinen van Huizingen en Hofstade.

bron: Belga