Europees hof veroordeelt Rusland voor weigering holebiverenigingen te registreren

Europees hof veroordeelt Rusland voor weigering holebiverenigingen te registreren

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een weigering door de Russische autoriteiten veroordeeld om drie verenigingen van les­bi­en­nes, ho­mo’s, bi­sek­su­elen en trans­genders (lhbt) te registreren. De beslissingen van de Russische regering overtraden Europese regelgeving op de vrijheid van vereniging en vormden een onterechte discriminatie op grond van seksuele geaardheid, oordeelde het hof. De Russische autoriteiten hadden tussen 2006 en 2011 de registratie geweigerd van de lhbt-groepen Regenbooghuis, Beweging voor Huwelijksgelijkheid en Sochi Pride House. Lokale autoriteiten en rechtbanken hadden gezegd dat de groepen de “morele waarden van de samenleving konden vernielen”, tot een bevolkingsdaling konden leiden en de rechten van de meerderheid van de Russen konden verstoren die relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht aanstootgevend vindt.

Het Mensenrechtenhof in Straatsburg deed al herhaaldelijk uitspraak tegen Rusland in lhbt-kwesties. In november 2018 veroordeelde het hof Moskou omdat het verscheidene aanvragen voor het houden van manifestaties voor de rechten van lhbt’ers had afgewezen.

bron: Belga