Brusselse formatie – Uurtje pauze om te eten, uitbreiding naar zeven partijen uitgesloten

De onderhandelaars hebben rond 8.30 uur hun werkzaamheden een uurtje onderbroken om iets te gaan eten. Even ontstond er verwarring omdat één van de onderhandelaars liet uitschijnen dat er reeds een akkoord was, maar dat bleek loos alarm. Nog voor de foute informatie was rechtgezet, was reeds een bericht vertrokken, dat later werd geannuleerd. Naar verluidt zit men dicht bij een akkoord. Bij het buitengaan benadrukten zowel PS-onderhandelaarster Laurette Onkelinx als Elke Van den Brandt (Groen) dat het uitgesloten is dat de huidige ploeg wordt uitgebreid naar zeven partijen – Open Vld drong aan op ook MR aan boord te nemen. “We hebben de hele tijd met zes partijen onderhandeld. Het is logisch dat we daarmee verder gaan”, zei Van den Brandt.
Naar verluidt keren de onderhandelaars niet meer terug naar het Brussels Parlement, maar zullen ze hun werkzaamheden op een geheime plek voortzetten.

bron: Belga