Brusselse formatie – Landing lijkt in zicht voor de Brusselse onderhandelaars

Brusselse formatie - Landing lijkt in zicht voor de Brusselse onderhandelaars

Terwijl de Brusselse onderhandelingen donderdag een pauze in acht nemen wegens de Vlaamse feestdag, lijkt het er steeds meer op dat vrijdag een cruciale dag wordt in de vorming van een Brusselse regering. Een globaal akkoord lijkt vrij onwaarschijnlijk, maar uit verschillende bronnen is te horen dat een regering mét vertrouwen voor de nationale feestdag tot de mogelijkheden hoort. Maar iedereen houdt nog een slag om de arm: er is pas een akkoord als over alles een akkoord is, luidt de klassieke dooddoener. Vrijdag komen de onderhandelaars van socialisten, groenen, Open Vld en DéFI vanaf 9 uur opnieuw bijeen in het Brussels Parlement voor een vergadering die wel eens lang zal kunnen duren, is te horen. Of er nog dit weekend vergaderd wordt, blijft open. Duidelijk is dat de witte rook niet voor vrijdagavond/nacht is. “Maandag kunnen de laatste en zwaarste knopen nog steeds doorgehakt worden”, klinkt het uit verschillende bronnen.
Feit is dat de laatste dagen alle partijen lieten verstaan dat de sfeer aan de tafel goed is, ook al zijn er meningsverschillen “waarover achteraf eens goed gelachen wordt”. De ontwikkelingen in Wallonië en de Franse Gemeenschap, of de stand-still in Vlaanderen lijken daar niet veel vat op te hebben, wat overigens in het verleden ook weinig meespeelde.
In de meest optimistische scenario’s wordt gesproken van toetredingscongressen in het midden van volgende week. In een zelfde beweging zou ook de verdeling van de ministerposten kunnen geregeld worden. Dat zou betekenen dat er reeds woensdag een regeerverklaring zou kunnen zijn, met een vertrouwensstemming tegen vrijdag. Maar die piste wordt met de grootste voorzichtigheid naar voor geschoven. Er kan steeds weekendwerk nodig zijn, en indien de regeerverklaring vrijdag voor het parlement wordt afgelegd, is de symbolische deadline van 21 juli nog steeds bereikt.

bron: Belga