Nieuw Europees collectief wil dierproeven beëindigen

Nieuw Europees collectief wil dierproeven beëindigen

Cruelty Free Europe is een nieuw collectief van enkele Europese dierenrechtenorganisaties die de krachten bundelen tegen het gebruik van dierproeven. Dat meldt Gaia, die de nieuwe groepering in België vertegenwoordigt. “Wij willen van de Europese Unie een voortrekker maken op het gebied van proefdiervrij onderzoek. Daarvoor zullen we samenwerken met het Europees Parlement, de Commissie, deskundigen en de industrie”, aldus Gaia-directeur Ann De Greef. Cruelty Free Europe wil het einde van pijnlijke dierproeven en de dierproeven op primaten, honden en katten nastreven.

Het is in Europa sinds 2009 verboden om dierproeven uit te voeren voor de productie van cosmetica. Het nieuwe collectief wil ervoor zorgen dat dit Europees verbod ook effectief wordt gehandhaafd. Daarnaast wil het ook de Europese financiering onder de loep nemen om zo de ontwikkeling van alternatieve testmethoden die dierproeven op lange termijn kunnen vervangen, te bevorderen.

De dieren die slachtoffer worden van pijnlijke en dodelijke proeven in Europa, wil Gaia met deze nieuwe groepering ook efficiënter proberen te verdedigen.

“De Europese wetgeving voor dierproeven is vandaag de dag vooral op maat gemaakt van de lobbygroepen van de onderzoekers”, legt De Greef uit. “Het is daarom van essentieel belang dat de verenigingen die zich inzetten om een einde te maken aan dierproeven zich op Europees niveau organiseren. De Europese regelgevende instanties geven onderzoekers op dit moment te veel vrijheid en moeten meer sturend en dwingender optreden om het gebruik van dieren voor experimentele doeleinden systematisch terug te dringen.”

Momenteel hebben zich zeven Europese organisaties verbonden in Cruelty Free Europe, waaronder ook One voice uit Frankrijk en Cruelty Free International uit het Verenigd Koninkrijk.

Er zouden nog ongeveer 10,5 miljoen dieren gebruikt worden voor experimenten in Europa, aldus Gaia.

Volgens de laatste cijfers van 2017 waren dat er voor België 543.074, waarvan driekwart muizen, ratten en konijnen. In 2017 werd er op 1.856 honden getest, inclusief de dieren waarop al proeven werden uitgevoerd.

bron: Belga