De Kamer kan nu écht van start gaan

De Kamer kan nu écht van start gaan

De Kamer heeft vandaag de verschillende commissies samengesteld, zodat de werkzaamheden van het federale parlement nu echt van start kunnen gaan. Een aantal commissies komen wellicht al volgende week bijeen. De week nadien volgt dan het zomerreces. Commissies zijn vergaderingen met een beperkte groep parlementsleden die zich in een bepaalde materie specialiseren, bijvoorbeeld volksgezondheid of justitie. Het grootste deel van het wetgevend werk en van de controle op de regering vindt plaats tijdens die commissievergaderingen.

De precieze indeling van die commissies is nu, bij de start van de nieuwe legislatuur, wat aangepast. Zo is er nu één commissie voor Energie, Klimaat en Leefmilieu. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zal die voorzitten.

De voorzitterschappen van de verschillende commissies worden verdeeld volgens de grootte van elke fractie. N-VA mag twee voorzitters leveren. Kristien Van Vaerenbergh zal de commissie Justitie leiden, Peter Buysrogge die van Defensie.

Ecolo-Groen heeft ook twee commissievoorzitters. Stefaan Van Hecke zal de commissie Economie voorzitten, Marie-Colline Leroy wordt voorzitter van de commissie Sociale Zaken. Bij de PS wordt Jean-Marc Delizée voorzitter van de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen, Özlem Özem de commissie Grondwet en Institutionele Vernieuwing.

Vlaams Belanger Ortwin Depoortere wordt voorzitter van de commissie Binnenlandse Betrekkingen, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken. Kattrin Jadin (MR) zal de commissie Financiën voorzitten, Els Van Hoof (CD&V) die van Buitenlandse Betrekkingen en Thierry Warmoes (PVDA) die van Volksgezondheid.

De commissievoorzitters van N-VA en Vlaams Belang lieten al weten dat ze volgende week hun commissie willen samenroepen. N-VA wil bovendien ook dat de commissie Buitenlandse Betrekkingen samenkomt over Europese spreidingsquota voor asielzoekers en de commissie Energie over het Elia-rapport rond mogelijk stroomtekort, klonk het tijdens de plenaire vergadering.

Kamervoorzitter Patrick Dewael merkte op dat het nu aan elke commissievoorzitter is om het nodige te doen, en dat de agenda van de commissies niet tijdens de plenaire vergadering gemaakt moet worden.

De plenaire Kamer heeft ook de commissie voor Vervolgingen samengesteld. Die commissie moet zich buigen over eventuele vragen van het parket om de onschendbaarheid van een parlementslid op te heffen. Momenteel loopt er tegen Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) een gerechtelijk onderzoek, voor mogelijke inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet, naar aanleiding van de Pano-reportage rond Schild & Vrienden. Naar verluidt is er nog geen vraag gekomen van het openbaar ministerie om de onschendbaarheid van Van Langenhove op te heffen.

bron: Belga