Effect van ontbossing op klimaatverandering groter dan gedacht

Effect van ontbossing op klimaatverandering groter dan gedacht

Ontbossing in de tropen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan voorheen gedacht, omdat er ook eeuwenoude koolstof vrijkomt uit de bodem. Dat blijkt uit een internationale studie waaraan de Universiteit Gent heeft meegewerkt. De onderzoekers hebben het effect gemeten in Oost-Congo en wijzen op de bijkomende gevolgen voor de klimaatverandering. Wanneer een bos gekapt wordt, kan het geen CO2 meer uit de atmosfeer halen. Bovendien wordt er bodemkoolstof van gemiddeld 1.500 jaar oud terug in de atmosfeer gepompt. Het onderzoek gebeurde op negentien plaatsen in Oost-Congo. Door de groeiende bevolking moeten daar enorme bossen plaats ruimen voor landbouwgrond. De wetenschappers namen er water- en bodemstalen.

Ze ontdekten dat er veel oude koolstof uit de bodem vrijkomt in gebieden waar veel bomen gekapt werden. “Ontbossing heeft een dubbel negatief effect op klimaatverandering”, zegt onderzoeker Marijn Bauters. “Ten eerste omdat de boom die CO2 omzette in zuurstof, weg is. Ten tweede omdat de bodem eeuwenoude koolstof verliest wanneer het landgebruik wijzigt van bos naar landbouw.”

Bomen kappen maakt de bodem onstabiel, waardoor de oude en stabiele koolstof die daar was opgeslagen in de rivieren terecht komt. Daar zetten microben in het water de koolstof om naar CO2, die in de atmosfeer terechtkomt, wat het broeikaseffect vergroot.

De onderzoekers pleiten voor intensivering van de gangbare landbouw en de bossen wereldwijd te laten staan. “In gebieden waar bos plaats moet maken voor landbouwgrond, kan men terrassen en bufferzones aanleggen”, aldus Bauters.

bron: Belga