Ecolo bezorgd om nieuw project voor stockage van kernafval in Tihange

Ecolo bezorgd om nieuw project voor stockage van kernafval in Tihange

Ecolo wil dat een nieuw project om kernafval op de site van Tihange op te slaan, wordt herzien. De baden waar het kernafval wordt opgeslagen raken stilaan verzadigd, en dus wil uitbater Engie er tijdelijk een nieuw complex voor ‘droge stockage’ bouwen. De Franstalige groenen vrezen onder meer dat het gebouw onvoldoende beveiligd is tegen bijvoorbeeld een vliegtuigongeval. Kernafval van de reactoren Tihange 1, 2 en 3 wordt momenteel op de site zelf opgeslagen in zwembaden, waar het kan afkoelen. Daarna gaat het naar andere baden. Maar die raken stilaan verzadigd. Omdat er nog geen definitieve oplossing is voor bijvoorbeeld ondergrondse berging, moet uitbater Engie dus op zoek naar een nieuwe stockageplaats. Het openbaar onderzoek naar de bouw van drie bovengrondse gebouwen voor ‘droge stockage’, zoals het ook in Doel gebeurt, wordt vrijdag afgerond.

Ecolo maakt stelt zich vragen bij die plannen. De nieuwe stockageoplossing is tijdelijk, maar de voorziene looptijd van 80 jaar baart de Franstalige groenen zorgen. Volgens de wet op de kernuitstap moet Tihange 2 in 2023 in 2025 de deuren sluiten, Tihange 1 en 3 volgen in 2025. De ontmanteling zou daarna 15 tot 25 jaar in beslag kunnen nemen. Een dergelijke duurtijd is dus zinloos, zegt de partij vandaag in een persbericht. Bovendien is het pantser maar gekwalificeerd voor een looptijd van 50 jaar, klinkt het, en zou de stockageplaats volgens de plannen niet gebunkerd worden tegen vliegtuigongevallen terwijl de site wel op een route voor de luchthaven van Luik ligt.

In Le Soir zegt de woordvoerder van Engie-Electrabel dat de looptijd van 80 jaar te maken heeft met het feit dat er nog geen definitieve oplossing voor de stockage van kernafval is. Bovendien zijn de vaten ontworpen voor een periode van minimaal 50 jaar, die kan worden verlengd, en houdt het federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) nauw toezicht, klinkt het.

Ecolo wil de ministers van Binnenlandse Zaken en Leefmilieu – Pieter De Crem en Marie Christine Marghem – ondervragen over de kwestie en vraagt een herziening van het project en de milieu-impactstudie.

bron: Belga