Poolse bisschoppen hekelen “LGBT-indoctrinatie” van Ikea

Poolse katholieke bisschoppen hebben zaterdag de “LGBT-indoctrinatie” van het Zweedse bedrijf Ikea gehekeld. Ze nemen het op voor een werknemer die ontslagen is, omdat hij zich tegen die “indoctrinatie” verzette door fragmenten uit de bijbel te citeren. Volgens Ikea had de werknemer “discriminerende opmerkingen” gemaakt na de publicatie van een intern artikel, waarin het bedrijf zijn beleid uitlegde naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, op 17 mei.
“Uit het standpunt van de wet en vooral van het fatsoen en gezond verstand, is het onaanvaardbaar om de Ikea-medewerker aan te vallen omdat hij de LGBT-indoctrinatie op de werkplek heeft geweigerd”, schrijven de Poolse bisschoppen in een mededeling.
Volgens Ikea hebben de woorden van de ex-medewerker “het welzijn en de waardigheid van leden van de LGBT-gemeenschap kunnen schaden”, terwijl het bedrijf “discriminatie en uitsluiting niet tolereert”.
De man had in mails passages van het Oude Testament geciteerd. De bisschoppen feliciteren hem voor “zijn moed om het geloof in het dagelijks leven te belijden en te verdedigen”, een houding die “erkentelijkheid en voorbeeldig” is.
De bisschoppen spraken ook gevoelens van “walging, verdriet en zelfs onveiligheid”, die veroorzaakt worden door LGBT-activisten en de journalisten die hen steunen.
De voormalige werknemer kondigde aan dat hij naar de rechter stapt.

Bron: Belga