Verlichting en camera’s moeten fietsroute langs Albertkanaal veiliger maken

Verlichting en camera's moeten fietsroute langs Albertkanaal veiliger maken

Naar aanleiding van de moord op Julie Van Espen gaat de stad Antwerpen stappen ondernemen om de fietsverbinding langs het Albertkanaal veiliger en aangenamer te maken. De maatregelen zullen focussen op verlichting, cameratoezicht, sociaal-veilige werfomgeving en maatregelen voor plekken met weinig sociale controle. In mei besliste het stadsbestuur om een ruimtelijke veiligheidsscan te laten uitvoeren van het gebied waar op 4 mei Julie Van Espen vermoord werd door Steve Bakelmans. Het rapport, uitgevoerd door stadsdiensten, de lokale politie en Lantis, bracht vier thema’s naar voren. Op basis daarvan zal de stad stappen ondernemen om het gebied veiliger en aangenamer te maken.

Zo werden enkele ‘missing links’ geïdentificeerd van niet-verlichte zones. Onder de brug van de Ring hangt op dit moment werfverlichting van Lantis. Wanneer die is weggenomen zal de situatie opgevolgd worden. Onder bruggen moet niet enkel de weg, maar de hele omgeving verlicht worden.

Het actieplan adviseert daarnaast om vier extra camera’s te hangen: ter hoogte van het Lucerna College in Merksem naast de IJzerlaanbrug, de Eugeen Meeusstraat aan de Vaartkaai, aan het Lobroekdok (kant van de Lotto Arena) en aan het Havenhuis.

De vele werven in de omgeving veroorzaken knelpunten voor fietsers. Hiervoor stelt het actieplan enkele “eenvoudige oplossingen” voor, zoals het plaatsen van een tijdelijke afscheiding tussen het kanaal en het fietspad onder de Burgemeester Gabriel Theunisbrug. Bij de toekomstige werken voor de Oosterweelverbinding moet extra aandacht besteed worden aan overkoepelend werftoezicht.

Sociale controle is een belangrijke factor voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel, stelt het plan. Daarom zal in het najaar werk gemaakt worden van bewegwijzering voor alternatieve fietsroutes die door de bebouwde zone zullen lopen. Muurschilderingen en verlichting op brugpijlers moeten ook bijdragen tot het veiligheidsgevoel.

bron: Belga