“Uitslagen van 26 mei zijn logisch resultaat van laksheid in strijd tegen racisme”

Uitslagen van 26 mei zijn logisch resultaat van laksheid in strijd tegen racisme

De Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme, samengesteld uit 55 middenveldorganisaties, roept de nog te vormen federale en regionale regeringen op om structurele maatregelen te nemen tegen racisme. “De uitslagen van 26 mei zijn het logische resultaat van langdurige laksheid in de strijd tegen racisme (..) Een zin in de bestuursakkoorden zal niet volstaan.” De Coalitie voor een interfederaal plan tegen racisme bestaat officieel sinds vorig jaar, al stond een nauwere samenwerking binnen het middenveld al langer in de steigers, legt Kathleen Van den Daele van het Minderhedenforum uit. “In die periode zagen we veel racistische incidenten, maar de echte aanleiding is de belofte van de Belgische regering in 2001 om een nationaal actieplan tegen racisme uit te werken. Die belofte is nog altijd niet vervuld, en dus is het een logische stap om na het alleen te hebben geprobeerd, nu samen te lobbyen.”

De Coalitie gaat langs bij studiediensten van partijen en parlementsleden. In de aanloop naar de verkiezingen ging ze bij elke Vlaamse partij langs – met uitzondering van Vlaams Belang, waar de vereniging niet heeft aangeklopt – en bij alle Franstalige partijen met uitzondering van MR en DéFI.

Nu de informatiegesprekken met het oog op nieuwe federale en regionale regeringen volop lopen, klopt de Coalitie nog eens op dezelfde nagel. “De verkiezingsuitslagen van 26 mei zijn het logische resultaat van langdurige laksheid in de strijd tegen racisme”, vindt de organisatie. “De hele samenleving heeft baat bij regeerakkoorden die de strijd voor sociale, ecologische en fiscale rechtvaardigheid en tegen structureel racisme als kern bevatten.” Concreet wil de coalitie een interfederaal plan tegen racisme in het federaal regeerakkoord zien staan, maar daarnaast heeft het middenveld ook elf concrete eisen. Die gaan van praktijktesten op de arbeidsmarkt over de aanpak van racisme op het internet tot de diversificatie van justitie.

“Iedere partij die we al gezien hebben, erkent dat er nood is aan maatregelen, en dat een actieplan daarvoor een goed instrument is”, zegt Van den Daele. “Maar er is nog een verschil tussen dat in een regeerakkoord zetten, en de concrete invulling ervan.” Voor de coalitie is het vooral belangrijk dat minstens een aantal van de elf concrete eisen worden ingevuld. “Daar heb ik goede hoop op. En dan zetten we toch al een belangrijke stap.”

De Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme voert intussen informele gesprekken met medewerkers van regionale informateurs. Op het federale niveau gebeurt dat voorlopig niet. De organisatie telt 55 leden uit Vlaanderen en Franstalig België, met naast het Minderhedenforum onder meer ook Hart boven Hard, het Netwerk tegen Armoede, Orbit vzw en het Platform Allochtone Jeugdwerkingen.

bron: Belga