PS en Ecolo werken nota af

PS en Ecolo stellen wellicht begin volgende week hun nota voor aan de leden van het Waals parlement en het parlement van de Franse gemeenschap. Zoals bekend hebben beide partijen geen meerderheid in het Waals parlement, maar op basis van de tekst hopen ze toch voldoende parlementsleden te overtuigen. “Het werk is aan de gang en zal wellicht eind deze week klaar zijn”, vrijdag of tijdens het weekend, luidt het bij de PS. Ecolo bevestigt die timing en preciseert dat de herschreven nota voorafgaand aan de voorstelling geen groen licht moet krijgen van de partij-instanties.

De twee partijen hebben de afgelopen week, ver weg van de camera’s, hun basisnota bijgeschaafd. Dat gebeurde op basis van de input die ze kregen tijdens hun gesprekken met het middenveld van vorige week. Het zou gaan om liefst 130 bijdragen, waarvan de onderhandelaars een voor een moesten afwegen of ze zouden worden opgenomen in de richtsnoeren.

De tekst kan als basis dienen voor een eventuele regeerverklaring in Wallonië en de Franse gemeenschap. Hij verhuist volgende week dus naar de parlementen in de hoop een meerderheid op de been te brengen. Socialisten en groenen hebben immers slechts 35 van de 75 zitjes in het Waals parlement – te weinig om met twee van start te gaan.

PS heeft geprobeerd een “zo progressief mogelijke coalitie” op de been te brengen. De partij knoopte daarvoor gesprekken aan met PVDA, maar de communisten drukten vrij snel de socialistische hoop de kop in. Zij hadden het over een PR-spelletje van de PS.

Intussen had ook het cdH, na de slechte verkiezingsuitslag, aangegeven overal voor de oppositie te kiezen. Omdat PS noch Ecolo met de MR in zee wilde gaan, toverden de groenen plots een “klaprooscoalitie” uit hun hoed. Het gaat om een minderheidsregering van PS en Ecolo, die te rade zou gaan ‘bij de burger’ en zo op zoek zou gaan naar steun bij andere partijen.

De kans op slagen is echter klein. MR en cdH hebben al verzekerd dat er binnen hun rangen geen steun te rapen valt. En het valt moeilijk in te beelden dat PVDA terug zal keren naar de onderhandelingstafel, nadat ze die pas enkele weken geleden met veel lawaai heeft verlaten. Daardoor blijven er nog maar twee coalities mogelijk: een bipartite PS-MR of een regenboogcoalitie met PS, MR en Ecolo.

bron: Belga