Omslag naar klimaatneutralere economie levert 1,2 miljoen jobs op tegen 2030

Omslag naar klimaatneutralere economie levert 1

De omslag naar een klimaatneutralere economie levert de Europese Unie naar schatting meer dan een miljoen jobs op tegen 2030. Dat staat in een nieuw rapport van de Europese Commissie. Tegen 2050 zouden dat er twee miljoen moeten zijn. De jobcreatie kan het jobverlies in sectoren die met fossiele brandstoffen werken meer dan compenseren, voorspelt de Commissie, maar dan moeten de lidstaten wel nu al inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat werknemers volop worden bijgeschoold. Klimaatverandering aanpakken en economische groei behouden gaan hand in hand, zegt de Europese Commissie in haar jaarlijkse analyse van de arbeidsmarkt en samenleving (ESDE-rapport). Meer dan 240 miljoen Europeanen zijn momenteel aan het werk, een record, en daar hoeft de omslag naar een klimaatneutralere economie niet per se een eind aan te maken stelt de Commissie.

Concreet verwacht de Europese Commissie tegen 2030 1,2 miljoen extra jobs in de EU dankzij de aanpak van de klimaatverandering, bovenop de 12 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen die sowieso voorspeld worden. Het gaat dan vooral om jobs in de bouw, de productie van hernieuwbare materialen, ICT en andere dienstensectoren. Tegen 2050 moeten dat er 2 miljoen zijn. Dat is voldoende om het verlies aan jobs in andere sectoren – denk aan de automobielsector of de ontginning van fossiele brandstoffen – te compenseren, en bovendien zou de jobcreatie vooral in de middeninkomensklasse gebeuren.

Maar de Europese Commissie waarschuwt ook: de impact van de transitie zal verschillen van land tot land en sector en sector, en Europese lidstaten moeten zich voorbereiden zodat werknemers in de sectoren die stilaan zullen verdwijnen, niet achterblijven. De Commissie denkt onder meer aan overgangsperiodes met inkomenssteun en opleidingen om werknemers klaar te stomen voor de nieuwe technologieën. Momenteel zijn de regio’s waar de energie-intensieve sectoren het sterkst staan, ook de regio’s waar volwassenen het minste worden opgeleid en omgeschoold. Verdere investeringen zijn dus nodig, klinkt het.

Eerder voorspelde de Internationale Arbeidsorganisatie wereldwijd al 24 miljoen nieuwe jobs als de opwarming van de aarde onder de 2 graden zou blijven, zoals afgesproken in de klimaatakkoorden van Parijs. Dat zou het verlies van ongeveer 6 miljoen banen moeten compenseren, aldus de IAO.

bron: Belga