Johan Van Overtveldt (N-VA) voorzitter begrotingscommissie Europees Parlement

Johan Van Overtveldt (N-VA) voorzitter begrotingscommissie Europees Parlement

Johan Van Overtveldt (N-VA) wordt in het Europees Parlement voorzitter van de commissie Begroting. De ECR-fractie draagt de voormalige minister van Financiën voor, zo bevestigt de woordvoerder van Van Overtveldt vandaag. In het parlement werd gisteren de samenstelling van de commissies vastgelegd. De ECR mag de begrotingscommissie voorzitten en draagt dus Van Overtveldt voor. Volgende week zal de voordracht formeel worden goedgekeurd.

Als voorzitter zal de oud-minister nauw betrokken zijn bij de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting, het zogenaamde MFF.

“Het is een eer om voorgedragen te worden als voorzitter van deze belangrijke commissie”, reageert Van Overtveldt. “De volgende maanden worden belangrijk voor de financiering van de Europese Unie en de keuzes die gemaakt zullen worden in de richting van bijvoorbeeld investeringen en onderzoek en ontwikkeling. De onderhandelingen over het meerjarenplan met de lidstaten zullen een uitdaging zijn, maar ik denk dat ik de nodige ervaring heb om de besprekingen in de commissie in goede banen te leiden.”

Van Overteldt wordt in het parlement ook lid van de commissie Economische en monetaire zaken (ECON) en plaatsvervangend lid van de commissie Vervoer en toerisme (TRAN).

Gisteren raakte al bekend dat Petra De Sutter (Groen) de commissie Interne markt en consumentenbescherming zal voorzitten. Ook andere Belgische Europarlementsleden zouden nog in de running zijn voor het voorzitterschap van een commissie.

bron: Belga