Installatievergadering zonder incidenten; deelstaatsenatoren leggen eed af

Installatievergadering zonder incidenten; deelstaatsenatoren leggen eed af

Deze namiddag hebben de deelstaatsenatoren de eed afgelegd. De installatievergadering verliep zonder incidenten. In tegenstelling tot gebruikelijk, was voorzitter Jean-Paul Wahl niet geflankeerd door de twee jongste verkozenen. Maar Wahl zat in tegenstelling tot zijn kamercollega Patrick Dewael wel op de voorzitterszetel. Van de 50 deelstaatsenatoren was enkel Orry Van de Wauwer (CD&V) verontschuldigd. De overige 49 legden hun eed af in één, twee of de drie landstalen. Jean-Paul Wahl zat als uittredend senator met de meeste jaren als parlementslid de installatievergadering voor. Traditioneel wordt hij bijgestaan door de jongste verkozenen van Nederlandstalige en van Franstalige kant. Dat zijn Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) en Rodigue Demeuse (Ecolo). In de Kamer had Patrick Dewael (Open Vld) de vergadering vanop zijn bank geleid om te vermijden dat Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) naast hem zou zitten.

Wahl vond een tussenoplossing en leidde de vergadering gewoon vanop de voorzitterszetel, zonder de jongste collega’s te vragen naast hem plaats te nemen. Vrijdag 12 juli om 11 uur leggen de 10 gecoöpteerde senatoren de eed af en is de Senaat volledig samengesteld.

bron: Belga