België bij de slechtste van de klas om EU-wetgeving op tijd om te zetten

België bij de slechtste van de klas om EU-wetgeving op tijd om te zetten

België telde vorig jaar na Cyprus de meeste inbreuken op de tijdige omzetting van Europese regels in nationale wetgeving. Dat blijkt uit een nieuw jaarrapport van de Europese Commissie. Eind 2018 stonden 41 dossiers voor late omzetting open tegen ons land, waarvan 20 nieuwe. Europese regels worden doorgaans voorgesteld door de Europese Commissie, aangenomen door het Parlement en de Raad en omgezet door de lidstaten. Die laatste moeten zich daarbij aan duidelijke deadlines houden, maar dat lukt niet altijd. De regels worden bovendien niet altijd even goed opgevolgd. Sinds 1984 maakt de Commissie daarom elk jaar een rapport over de correcte toepassing van de Europese wetgeving in de lidstaten.

Het aantal inbreuken dat eind 2018 nog open stond, bleef met 1.571 ongeveer stabiel in vergelijking met het jaar daarvoor. Het aantal nieuw geopende zaken daalde wel met 10 procent. Het ging vooral over inbreuken op Europese milieunormen, mobiliteit- en transportregels, wetgeving rond de interne markt en industrie. De Europese richtlijn rond luchtkwaliteit – met normen voor stikstofdioxide en fijnstof – werd bijvoorbeeld vaak geschonden. Van de 1.571 inbreuken waren er 79 uit België, twee minder dan in 2017, waarmee ons land in de top 3 staat na Duitsland en Spanje. Bij ons ging onder meer om een zaak rond de coördinatie van socialezekerheidssystemen, een andere ging over de manier waarop België het huurinkomen van mensen met een eigendom in het buitenland berekent.

De lidstaten hielden zich vorig jaar over het algemeen wel beter aan de deadlines. Het aantal nieuwe procedures omwille van een gemiste deadline daalde met een kwart, van 558 in 2017 naar 419 in 2018. Ook ons land miste minder deadlines, al is de daling hier veel minder spectaculair: van 23 naar 20 gevallen. België bekleedt daarmee de tweede plaats: enkel Cyprus doet slechter, met 27 gevallen. België is ook één van de vijf lidstaten voor wie de Commissie naar het Europese Hof van Justitie is gestapt, met de vraag financiële sancties op te leggen voor elke dag dat de EU-wetgeving niet in nationaal recht is omgezet.

“Bij elke inbreuk op de toepassing van EU-recht missen burgers en bedrijven de rechten en voordelen waar ze recht op hebben”, zegt de Europese Commissie vandaag in een persbericht. De Commissie blijft de lidstaten bijstaan met concrete implementatieplannen, online informatie en bijstand van experten, klinkt het.

bron: Belga