Europees Parlement kiest nieuwe voorzitter

Europees Parlement kiest nieuwe voorzitter
Europees Parlement kiest nieuwe voorzitter

Het Europees Parlement kiest vanochtend zijn nieuwe voorzitter. Vier parlementsleden hebben zich kandidaat gesteld, maar enkel de Italiaanse sociaaldemocraat David Sassoli maakt een reële kans om al in de eerste ronde verkozen te worden. Traditioneel wordt het mandaat van voorzitter van het Europees Parlement in twee geknipt. Bij het begin van de legislatuur kiezen de MEP’s een voorzitter voor de eerste 2,5 jaar, halfweg verkiezen ze een voorzitter voor de tweede helft van de legislatuur.

Het Europees Parlement kiest onafhankelijk zijn voorzitter, maar bij de verdeling van de Europese topjobs maakten de staatshoofden en regeringsleiders dinsdag duidelijk dat volgens hen de politieke evenwichten het best gerespecteerd worden als eerst een sociaaldemocraat de voorzittershamer mag hanteren en na 2,5 jaar een christendemocraat.

Daardoor lijkt Italiaan David Sassoli over de beste kaarten te beschikken. Hij werd genomineerd door de sociaaldemocratische S&D-fractie, en geniet wellicht ook de steun van de christendemocratische EVP en de liberalen van Renew Europe. De drie fracties lijken daarmee het politieke akkoord van dinsdag te zullen honoreren.

Om verkozen te worden, moet Sassoli zich kunnen verzekeren van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Rekening houdend met enkele legen stoelen, zijn 746 parlementsleden stemgerechtigd. S&D, EVP en Renew Europe beschikken samen over 441 zetels.

Sassoli neemt het op tegen de Duitse groene Ska Keller, de Spaanse extreemlinkse Sira Rego en de Tsjechische conservatief Jan Zahradil. Als geen van de kandidaten een meerderheid haalt, volgt woensdagmiddag een tweede ronde, waarvoor nieuwe kandidaten zich mogen aandienen.

Bron: Belga