Rookverbod blijft knelpunt in shishabars en bij nachtcontroles

Bij controles op het rookverbod in drankgelegenheden zijn in 2018 voornamelijk inbreuken vastgesteld in shishabars of waterpijpbars (70 pct inbreuken) en in discotheken (52 pct). In gewone cafés werden in 10 pct inbreuken vastgesteld, de bevestiging van een dalende curve sinds 2015. Het grootste probleem stelt zich ’s avonds en ’s nachts. Nachtelijke controles in drankgelegenheden resulteerden vorig jaar in 27 pct inbreuken, tegenover 9 pct inbreuken overdag, aldus cijfers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die Belga opvroeg. Het algemeen rookverbod in drankgelegenheden is sinds 1 juli 2011 van kracht. Die eerste zes maanden leverden 5.003 rookcontroles van Volksgezondheid 10 pct inbreuken op. “Een laag cijfers. De controles na campagnes waren eerder gericht op steden. Via sociale media verspreidde controleacties zich als een lopend vuurtje”, zegt Paul Van den Meerssche, adviseur-generaal.
Waar in 2013 nog 22 pct inbreuken werden vastgesteld, is de algemene trend sinds 2015 (15 pct) stabiel en dalend: 13 pct inbreuken in 2016 en 2017, en 14 pct in 2018 op in totaal 4.175 controles.
Vanaf 2015 zijn er aparte cijfers per categorie drankgelegenheden. In gewone cafés werden minder inbreuken vastgesteld: 13 pct in 2015 naar 10 pct vorig jaar. Er is duidelijk een probleem in de shishabars. De rookcontroles in 2015 leverde 50 pct inbreuken op. Dat percentage steeg naar 64 pct in 2017 en 70 pct in 2018. “Vroeger waren hadden enkel grote steden een shishabar, nu telt elke stad er”, aldus Paul Van den Meerssche.
Ook in discotheken worden nog veel inbreuken opgetekend: 44 pct in 2015, 57 pct in 2016 en 52 pct in 2018.
Het grootste aantal inbreuken worden ’s avonds en ’s nachts vastgesteld. Met 27 pct inbreuken was 2018 een lichte opflakkering tegenover 22 tot 23 pct inbreuken de drie voorgaande jaren. Overdag gaat de lijn sinds 2012 (19 pct inbreuken) gestaag naar beneden, naar 9 pct inbreuken vorig jaar.

bron: Belga