Wouter Beke wordt minister, Koen Geens vicepremier

CD&V-voorzitter Wouter Beke volgt Kris Peeters op als minister van Werk, Economie, Consumentenzaken, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding in de federale regering van lopende zaken. Koen Geens wordt CD&V-vicepremier. De Algemene Vergadering van CD&V heeft daarvoor donderdagavond het licht op groen gezet. In het najaar kiest CD&V een nieuwe voorzitter. Beke zal daarvoor geen kandidaat zijn. Omdat Kris Peeters volgende week de eed aflegt in het Europees Parlement, moet hij ontslag nemen uit de federale regering. CD&V moest wel een opvolger aanduiden, omdat de federale regering evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers moet tellen.
Even werd de mogelijkheid bekeken dat MR-vicepremier Didier Reynders samen met Peeters zou vertrekken uit de federale regering, indien de liberaal secretaris-generaal bij de Raad van Europa zou worden. Reynders haalde het echter niet en dus werd die piste afgevoerd.
Beke wordt dan maar zelf minister in die regering van lopende zaken. Intussen voert hij als voorzitter verder de regeringsonderhandelingen op zowel Vlaams als federaal niveau.
“Dit is een tijdelijke oplossing om de continuïteit te garanderen. We hopen dat er snel nieuwe regeringen worden gevormd, al dan niet met CD&V erbij”, zei Beke op een persmoment achteraf.
In het najaar kiest CD&V een nieuwe voorzitter. Beke bevestigt dat hij zeker geen kandidaat zal zijn om zichzelf in die functie op te volgen.

bron: Belga