Patrick Dewael verkozen tot Kamervoorzitter

Patrick Dewael verkozen tot Kamervoorzitter

De plenaire Kamer heeft Patrick Dewael (Open Vld) verkozen tot voorzitter. Hij kreeg 101 stemmen achter zijn naam. Tegenkandidate Valerie Van Peel (N-VA) moest het stellen met 41 stemmen. Dewael blijft dus minstens voorzitter tot aan de vorming van een nieuwe federale regering, wanneer de functie van Kamervoorzitter mee wordt verdeeld onder de meerderheidspartijen. Dewael wees op de belangrijke rol en verantwoordelijkheid die de komende weken en maanden voor het parlement is weggelegd. Er is immers bijlange nog geen uitzicht op een nieuwe regering. Hij riep zijn collega’s dan ook op hun controletaak ernstig te nemen. Meteen stelde hij voor dat het Rekenhof de budgettaire impact van allerhande wetsvoorstellen zou becijferen. Dat moet voorkomen dat de begroting (verder) kan ontsporen.

De nieuwe voorzitter is er ook voorstander van de indeling van de commissies opnieuw tegen het licht te houden. Vandaag is er bijvoorbeeld geen commissie echt bevoegd voor digitalisering, terwijl dat wel het geval is voor Landbouw en Onderwijs, terwijl die al jaren voor het overgrote deel bij de deelstaten zitten. Ook klimaat en asiel zitten verdeeld over verschillende commissies. “Een herverkaveling kan onze werking ten goede komen”, gelooft Dewael.

Na de voorzittersverkiezing was het de beurt aan de aanduiding van de ondervoorzitters en het Bureau. Valerie Van Peel (N-VA), Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) en Frédéric Daerden (PS) zijn voortaan ondervoorzitter van de Kamer, terwijl Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Philippe Goffin (MR), Sander Loones (N-VA), Nahima Lanjri (CD&V) en Marco Van Hees (PVDA) verder het Bureau van de Kamer bemannen.

bron: Belga