Minder xtc-gebruik, meer cocaïne bij uitgaan

Minder xtc-gebruik

Er wordt bij het uitgaan minder xtc, maar meer cocaïne en ketamine gebruikt dan enkele jaren geleden. Dat concludeert het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) uit een enquête bij bijna 700 bezoekers van clubs, dance-events en festivals. Alcohol blijft het vaakst gebruikte roesmiddel bij het uitgaan. Het regelmatige alcoholgebruik stijgt al enkele jaren op rij, en driekwart van de mensen die uitgaan vertoont indicaties voor risicovol alcoholgebruik, stelt het VAD.

Cannabis is de tweede meest gebruikte drug, met ongeveer een op de zeven van de respondenten die dit minstens een keer per week gebruiken.

Het regelmatige gebruik van xtc gaat omlaag. Minder dan 1 procent van de ondervraagden neemt het minstens een keer per week. Tien jaar geleden lag dat nog boven de 5 procent. Het regelmatige gebruik van cocaïne ligt nog steeds laag, maar wel iets hoger dan de voorgaande jaren: 3 procent van de respondenten geeft aan minstens één keer per week cocaïne te gebruiken. Voor ketamine komt dat aandeel nu net boven 1 procent uit.

Voor het gebruik van lachgas en nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), die in de buurlanden in opmars lijken, ziet het VAD voorlopig weinig aanwijzingen. “Dat neemt niet weg dat VAD deze middelen de komende jaren in het vizier houdt, want het zou niet de eerste keer zijn dat een dergelijk fenomeen komt overgewaaid”, stelt het expertisecentrum.

bron: Belga