Jaarverslag Unia – Unia heeft in 2018 bijna 10 procent meer dossiers geopend

Jaarverslag Unia - Unia heeft in 2018 bijna 10 procent meer dossiers geopend

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, heeft vorig jaar 8,7 procent meer dossiers geopend dan het jaar voordien. Bijna een derde van de dossiers komt van huurders en klanten die gediscrimineerd werden. Globaal blijven raciale criteria de hoofdmoot uitmaken, maar steeds vaker kloppen mensen bij Unia aan voor discriminatie wegens hun handicap of gezondheidstoestand. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 “Mensenrechten in ere herstellen” dat Unia maandag voorstelt. Unia heeft vorig jaar 2.192 dossiers geopend. Dat zijn er 8,7 procent meer dan het jaar voordien. Tegenover 2013 (1.406) gaat het zelfs om een stijging van 64 procent.
Onderverdeeld naar domeinen, situeren de meeste dossiers zich op het vlak van de toegang tot goederen en diensten (614), gevolgd door werk (510) en media & internet. De dossiers rond de toegang tot goederen en diensten zitten duidelijk in stijgende lijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die geen appartement kunnen huren door hun migratieachtergrond, of mensen die geen schuldsaldoverzekering krijgen omdat ze te oud zijn. Dat type dossiers is vorig jaar met 30 procent gestegen en is nu goed voor bijna een derde van het totaal.
Wat de aard van de discriminatie betreft, blijven raciale criteria (bv. ras of huidskleur) de doorslag geven. In één op de drie dossiers is sprake van raciale criteria. Maar steeds vaker kloppen mensen ook bij Unia aan omdat ze zich gediscrimineerd voelen wegens hun handicap. Daar is het aantal dossiers gestegen met 17 procent en intussen zijn die dossiers goed voor een kwart van het totaal.
Een gelijkaardige stijging is ook te zien bij mensen die gediscrimineerd worden door hun gezondheidstoestand. Het gaat dan om mensen die door ziekte uitvallen en daardoor ontslagen worden of mensen die geen verzekering kunnen afsluiten omdat ze kanker hebben of daarvan genezen zijn. Dat soort dossiers piekte vorig jaar naar 153 of 78,3 procent meer dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar.

bron: Belga