Minder premies, wel maaltijdcheques voor politieagenten

Minder premies

Meer dan een jaar nadat er een akkoord was bereikt over aanpassingen aan het statuut van de politiemensen, kunnen die ook van kracht worden. Het koninklijk besluit over de hervormingen werd gisteren ondertekend, zo kondigde commissaris-generaal Marc De Mesmaeker vandaag aan in “De Ochtend”. Er verdwijnen bijna twintig premies voor de nieuwkomers, maar de agenten zullen in ruil wel maaltijdcheques krijgen en een reeks loonschalen wordt opgetrokken, aldus Joery Dehaes van ACV Politie. Over de hervorming van het premiestelsel en de verloning bij de politie werd in maart 2018 al een voorlopig akkoord bereikt. Maar pas op 10 mei dit jaar zette de ministerraad het licht op groen, waarna het kb gisteren ondertekend werd.

“Het heeft tot nu geduurd omdat er uit verschillende hoeken opmerkingen kwamen, zoals van de steden en gemeenten en de inspectie Fianciën”, zegt Dehaes. Maar uiteindelijk werd het akkoord ongewijzigd goedgekeurd. “We hadden altijd gewaarschuwd dat het alles of niets was. Want het akkoord voert een hele resem aanpassingen door aan het statuut, zowel positief als negatief. Dat evenwicht moest voor ons bewaard blijven.”

Negatief voor de vakbonden is dat bijna alle vergoedingen en toelages geschrapt worden, zoals bijvoorbeeld de motorrijderspremie of de hondengeleiderspremie. De schrapping geldt alleen voor nieuwkomers. Wie de vergoeding nu al krijgt, behoudt die.

In ruil voor de afschaffing van de toelagen, worden de loonschalen opgetrokken tot het niveau van gelijkaardige openbare functies. Dat maakt een verschil voor onder meer (hoofd)inspecteurs en kaderpersoneel, aldus Dehaes. Er komen ook maaltijdcheques, zij het nog niet onmiddellijk.

“We hadden veel liever meer willen bereiken, maar dat was niet mogelijk”, zegt Dehaes over de veranderingen. ACV werkt wel al aan een nieuwe eisenbundel waarin hij onder meer “structurele loonsverhogingen” zal vragen. “Want het weze duidelijk dat het gelijkschakelen van de loonschalen geen echte loonsverhoging is. Sinds de politiehervorming was er nog geen enkele loonsverhoging bij de politie.

Dehaes stelt zich voorts vragen bij de aantrekkelijkheid van het beroep, na de schrapping van de premies voor nieuwkomers. “Zij zullen daardoor minder verdienen dan wie eerder bij de politie startte, en het optrekken van de loonschalen laat zich pas voelen als je al heel wat jaren bij de politie werkt”, klinkt het.

Het akkoord werd in maart vorig jaar gesloten tussen toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en de politievakbonden VSOA, NSPV en ACV. De socialistische ACOD ondertekende het niet. De nieuwe voorwaarden gelden voor zowel de federale als de lokale politie en voor het kaderpersoneel ervan.

bron: Belga