EU-top – Nog geen unanimiteit over Europese klimaatneutraliteit tegen 2050

Ondanks urenlange discussies zijn de Europese staatshoofden en regeringsleiders het donderdag op een top in Brussel niet eens geraakt over de doelstelling om het continent tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Polen, Hongarije en Tsjechië lagen dwars, zo melden diplomatieke bronnen. Een grote meerderheid van de regeringsleiders was bereid een tekst te steunen waarin de Europese Unie zich bereid toont om netto klimaatneutraliteit tegen 2050 na te streven. Dat betekent dat de resterende uitstoot van broeikasgassen helemaal gecompenseerd moet worden door andere maatregelen, zoals koolstofopslag.
Ze stuiten echter op hardnekkig verzet van Polen, dat met steun van Hongarije en Tsjechië garanties eiste over financiële steun om de overgang naar een koolstofvrije economie te maken. Een land als Polen blijft voor zijn economie heel sterk afhankelijk van kolen en andere fossiele brandstoffen.
Uiteindelijk moesten de regeringsleiders genoegen nemen met een compromistekst waarin staat dat de Europese Unie netto klimaatneutraliteit in overeenstemming met het akkoord van Parijs wil bereiken, maar waarin de datum van 2050 naar een voetnoot wordt verwezen.
Frankrijk had de voorbije weken de kar getrokken voor een ambitieus Europees standpunt over klimaat. In eerste instantie sloten België en zes landen zich aan, en de voorbije dagen kwamen ook Duitsland en de meeste andere lidstaten over de brug. Unanimiteit bleek echter niet mogelijk. Zo moet de Europese Unie in september met ingeperkte ambities naar een VN-klimaattop in New York.

bron: Belga