EU-top – Leiders mikken op meerjarenbegroting tegen jaareinde

Tegen het einde van het jaar zou de Europese Unie een meerjarenbegroting tot 2027 moeten hebben. Die deadline hebben de staatshoofden en regeringsleiders donderdag afgesproken op een top in Brussel. De EU heeft de gewoonte haar globale inkomsten en uitgavenplafonds voor een langere periode vast te leggen. Dat zorgt ervoor dat de lidstaten eens om de zes, zeven jaar moeten strijden over de verdeling van een slordige duizend miljard euro. De inzet is hoog, en zeven jaar geleden bereikten ze met veel vertraging een deal over de uitgaven tot 2021, waardoor vele programma’s met uitstel opgestart moesten worden.
Om een herhaling van dat scenario te vermijden, spraken de regeringsleiders eind vorig jaar de hoop uit om tegen oktober van dit jaar een akkoord te bereiken over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. Die ambitie wordt echter al weer opgeborgen. In de conclusies van de top van donderdag wordt gemikt op een akkoord tegen december, terwijl de Europese Commissie en het Europees Parlement eigenlijk reeds voor de verkiezingen duidelijkheid hadden gewenst.
De Commissie had haar voorstel in mei vorig jaar op tafel gelegd: een budget van 1.279 miljard euro of 1,11 procent van het bruto nationaal inkomen. Ondanks het verlies van de Britse bijdrage wil de Commissie extra geld uitgeven op domeinen als migratie, veiligheid, defensie, werkgelegenheid en Erasmus+. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (-5 procent) en de cohesiefondsen (-6 procent) dreigen de rekening te betalen.
Dat is uiteraard niet naar de zin van de grootste begunstigden van dat beleid. Noordelijke landen als Nederland, Zweden, Denemarken en Finland vinden dan weer dat het totale budget afgeslankt moet worden tot 1 procent van het bni.

bron: Belga