EU-top – Europese leiders leggen beleidsagenda tot 2024 vast

Op hun Europese top in Brussel hebben de staatshoofden en regeringsleiders donderdag hun ‘strategische agenda’ voor de komende legislatuur aangenomen. Het acht pagina’s tellende document legt vast wat volgens de leiders de prioriteiten van het Europese beleid tot 2024 moeten zijn. In het document worden vier thema’s behandeld: veiligheid, economie, klimaat en sociale zaken, en de rol van Europa op het wereldtoneel. Ook al dreigt de brexit nog voor de nodige hoofdbrekens te zullen zorgen, het Britse vertrek uit de EU blijft onvermeld. “We wilden er een positieve tekst van maken”, legt een diplomaat uit.
Met de tekst willen de Europese leiders via maatregelen de legitimiteit van het Europese project versterken. De tekst is uiteraard in hoge mate gekleurd door de noden van het moment. Zo gaat er veel aandacht naar migratie, terwijl de vorige beleidsagenda vijf jaar geleden in het teken stond van de versterking van de eurozone. Het klimaatbeleid wordt ook centraal gesteld, maar tijdens hun finale overleg konden de leiders het niet eens geraken over de ambitie om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.
Behalve de Europese Raad werkt ook het Europees Parlement aan een beleidsagenda. Maar het zal uiteindelijk de nieuwe Europese Commissie zijn die concrete voorstellen zal doen en dus het beleid vorm zal geven. Voor haar agenda zal ze moeten putten uit de documenten van de andere Europese instellingen.

bron: Belga