EU dreigt met maatregelen tegen Turkije wegens illegale boringen in Cypriotische wateren

De Europese leiders laten onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden tegen Turkije, nadat het land zich bezondigd heeft aan illegale gasboringen in Cypriotische wateren. “De EU zal de ontwikkelingen nauw in de gaten blijven houden en houdt zich klaar om gepast op treden, in volledige solidariteit met Cyprus”, staat in de conclusies van de Europese top te lezen. Zowel Cyprus als Griekenland tekende al verzet aan tegen de Turkse boringen in het oosten van de Middellandse Zee. Nicosia vaardigde zelfs arrestatiebevelen uit voor de bemanning van een schip dat boringen uitvoert ten westen van het verdeelde eiland, in een gebied dat bekendstaat als de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Cyprus. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan betwist die – nochtans internationaal erkende – status van de Cypriotische wateren.
Op aandringen van Cyprus en Griekenland bogen ook de Europese leiders zich donderdag over het dossier. In hun conclusies schrijven ze dat ze zich ernstige zorgen maken over de “illegale” booractiviteiten van de Turken en ze waarschuwen voor de ondermijning van de Europees-Turkse relaties. De EU roept Turkije op terughoudendheid aan de dag te leggen en de soevereine rechten van Cyprus te respecteren.
De Europese Commissie en de Europese Dienst voor Diplomatiek Optreden worden gevraagd “zonder uitstel” gepaste maatregelen voor te stellen, “onder meer doelgerichte maatregelen”. Wat die zouden kunnen inhouden, wordt niet gespecificeerd, maar in ieder geval kan Cyprus op de volledige solidariteit van zijn Europese partners rekenen.

bron: Belga