In 2017 werden bijna 1.700 gedetineerden naar hun thuisland gerepatrieerd

In 2017 werden bijna 1.700 gedetineerden naar hun thuisland gerepatrieerd

In 2017 werden 1.673 gedetineerden zonder verblijfsrecht naar hun thuisland gerepatrieerd. In 53 gevallen moesten zij er een deel van hun straf uitzitten. In de resterende 1.622 gevallen gaat het om gedetineerden die hun straf volledig of nagenoeg volledig uitgezeten hadden. In 2016 was dat met respectievelijk 46 en 1.595 gedetineerden het geval. Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens op een schriftelijke vraag van Kattrin Jadin (MR). Illegale gedetineerden een deel van hun straf in hun thuisland laten uitzitten is vaak niet eenvoudig. “Het land van herkomst moet altijd akkoord gaan met de overdracht. Bij kortgestraften is de straf in de meeste gevallen bovendien al uitgezeten als de procedure voor strafoverdracht rond is. Daarvoor biedt de nieuwe procedure met betrekking tot repatriëring dan soelaas”, aldus Sieghild Lacoere, woordvoerster van Justitieminister Geens.

De andere personen werden gerepatrieerd bij het einde van hun straf of maximaal zes maanden voordien. “Door de wetswijziging in 2016 kunnen dossiers tot zes maanden voor einde van de straf opgestart worden om personen zonder verblijfstitel zo in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken naar hun land van herkomst te sturen. Vroeger was dat twee maand, maar die periode bleek vaak te kort om de repatriëring te kunnen organiseren”, aldus Lacoere.

bron: Belga