GO! blij met gemotiveerde leerkrachten

GO! blij met gemotiveerde leerkrachten

“Waar we blij mee zijn, is dat uit de TALIS-resultaten blijkt dat het Vlaamse lerarenkorps gemotiveerd is, positief tegenover diversiteit staat en werk wil maken van gelijke onderwijskansen”, reageert Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “Maar het onderzoek bevestigt ook dat er werk aan de winkel is.” Vandaag zijn de resultaten van het vijfjaarlijkse TALIS-onderzoek (Teaching and Learning International Survey), een grootschalig internationaal onderzoek van de OESO over leraren en hun schooldirecties, bekendgemaakt. Uit dat onderzoek blijkt onder meer dat het onderwijs in België kampt met een aantal pijnpunten, gaande van een groot tekort aan leerkrachten tot hoge cijfers voor pestgedrag op school.

Dat de Vlaamse leerkrachten erg gemotiveerd zijn, is voor het GO! een belangrijke conclusie. Maar het gemeenschapsonderwijs beseft ook dat er werk aan de winkel is. “We moeten ervoor zorgen dat men goed voorbereid is om met die diversiteit op school om te gaan en zorgen dat er bijkomend wordt ingezet op professionalisering.” Het GO! neemt zelf die rol op, via aanvangsbegeleiding voor startende leerkrachten, via opleidingen rond klasmanagement, via een uitgebreide directieopleiding en door digitale innovatie te benutten om leraren te ondersteunen, zegt Verdyck.

De Talis-resultaten sterken ook de voorstellen die het GO! in zijn memorandum aan de volgende regering formuleerde. “We vragen onze beleidsmakers om meer werk te maken van een aantrekkelijke loopbaan voor leraren, zodat we meer leraren kunnen aantrekken en bijhouden. Even belangrijk is dat men de nodige omkadering voorziet én een duurzaam beleid voor leerlingen met specifieke onderwijsnoden”, aldus nog Raymonda Verdyck.

bron: Belga