Belgisch ontwerpklimaatplan voor 2030 schiet tekort

Belgisch ontwerpklimaatplan voor 2030 schiet tekort

Het Belgische ontwerpklimaatplan voor 2030 schiet tekort. Dat blijkt uit een analyse die de Europese Commissie heeft gemaakt. Zowel op het vlak van energiebezuinigingen, hernieuwbare energie als de vermindering van de uitstoot in sectoren als vervoer en landbouw moet ons land tegen het einde van het jaar meer ambitieuze plannen indienen. “Regeringen komen en gaan, maar dat plan moet de komende tien jaar uitgevoerd worden”, lichtte eurocommissaris voor Klimaatactie Miguel Arias Cañete toe. De Commissie analyseerde voor het eerst de nationale ontwerpplannen die de Europese Unie in staat moeten stellen om haar klimaatdoelstellingen voor 2030 te behalen. In het kader van het verdrag van Parijs willen de Europeanen tegen dan de CO2-uitstoot met 40 procent beperken, 32 procent van hun energie uit hernieuwbare bronnen halen en 32,5 procent energiezuiniger worden.

Voor de meeste lidstaten is er nog werk aan de winkel, zo concludeerde de Commissie, en dat geldt niet in het minst voor België. Met het goedgekeurde beleid dijkt ons land de uitstoot in sectoren als vervoer en landbouw maar met 13 procent in. België moet binnen zes maanden meer informatie leveren over hoe het de doelstelling van 35 procent wil halen.

Op het vlak van hernieuwbare energie en energiebezuinigingen zijn er geen bindende nationale doelstellingen, maar ook op die vlakken moet ons land volgens de Commissie een grotere bijdrage leveren. België wil het aandeel van hernieuwbare energie optrekken tot 18,3 procent, maar dat zou 25 procent moeten zijn. Inzake energiebezuiniging spreekt de Commissie van “een laag ambitieniveau”.

De Commissie hoedt zich echter voor harde kritiek en biedt haar medewerking aan. “We zullen de Belgische politici steunen om hun plannen te verbeteren. We staan klaar om technische bijstand te verlenen zodat ze de aanbevelingen die we hen maken kunnen uitvoeren”, zo reageerde Cañete.

Het federale niveau noch de deelstaten hebben momenteel een volwaardige regering. “Er moet tegen eind 2019 een plan overeengekomen worden dat de volgende tien jaar uitgevoerd kan worden. Regeringen komen en gaan, maar het plan moet blijven. Zo niet kan je geen ernstig klimaat- en energiebeleid voeren”, besloot de eurocommissaris.

bron: Belga