Groei wereldbevolking zal dalen vanaf 2100

Foto Unsplash

Vanaf 2100 zal de groei van de wereldbevolking fors afnemen ten gevolge van een dalend vruchtbaarheidscijfer. Dat meldt het onderzoekscentrum Pew Research dat gegevens van de Verenigde Naties analyseerde. 

Op dit moment wonen er op onze planeet 7,7 miljard mensen. Het Amerikaanse onderzoekscentrum Pew Research rekende uit dat dat aantal naar schatting met 2 miljard zal toenemen in 2050. Sterker nog, tegen het einde van de eeuw zullen net geen 11 miljard mensen de aarde bewonen. Op dat moment zal ook het bevolkingsaangroei slinken naar slechts 0.1 procent. Dat cijfer ligt een pak lager in vergelijking met de 1 tot 2 procent groei tussen 1950 en 2019. In die periode nam de wereldbevolking razendsnel toe van 2,5 miljard naar 7,7 miljard mensen.

Lager vruchtbaarheidscijfer

De reden voor de afname ligt bij het dalend aantal kinderen dat een vrouw krijgt. Terwijl vrouwen in 1990 gemiddeld nog 3,2 kinderen ter wereld brachten, stokt dat cijfer vandaag op 2,5 geboortes per vrouw. In 2050 verwacht Pew Research dat dat getal zelfs zal afnemen tot 2,2 kinderen per vrouw. Dat komt gevaarlijk dicht bij de grens van 2,1 geboortes die volgens de VN noodzakelijk is om een bevolkingskrimp op lange termijn tegen te gaan. De landen die onder dat minimum duiken, zullen onder meer moeten rekenen op immigratie om het verschil goed te maken.

Afrika op kop

De onderzoekers verwachten dat enkel het Afrikaanse content de komende decennia een sterke bevolkingsgroei zal optekenen. “Tussen 2020 en 2100 neemt de bevolking van Afrika naar verwachting toe van 1,3 miljard naar 4,5 miljard”, schrijft Pew Research. Een groot contrast met de Europese bevolking die volgens Pew zal pieken in 2021. Dan zullen er naar schatting 748 miljoen Europeanen rondlopen. In Azië zal India rond 2027 China voorbijsteken als het meest bevolkte land ter wereld. Bovendien zal het in 2050 samen met zeven andere landen verantwoordelijk zijn voor de helft van de geschatte mondiale bevolkingsgroei.