Bisschoppen vragen niemand in de steek te laten, ook niet mensen die euthanasie overwegen

Bisschoppen vragen niemand in de steek te laten

De bisschoppen van België vragen dat niemand in de steek gelaten wordt, ook niet mensen die euthanasie overwegen. In hun nieuwe brochure “Uw hand in mijn hand. Pastorale zorg bij het levenseinde” willen de bisschoppen vanuit het evangelie oriëntaties aanreiken aan pastoraal werkenden die oude en zieke mensen nabij zijn. Afscheid nemen van het leven omvat volgens de Belgische bisschoppen vele facetten: kunnen loslaten, een balans opmaken van het leven, de nood aan verzoening en heling ervaren. “Christelijk geïnspireerde pastorale zorg kan hiertoe bijdragen, zeker bij het aftasten van levensvragen”, schrijven de bisschoppen in hun twintig bladzijden tellende brochure die vandaag verschijnt. “De pastor zal vooral verbindend proberen te werken, naar anderen en waar de stervende ervoor open staat, ook naar God.”

De bisschoppen benadrukken dat rituelen een belangrijke rol spelen. “Ze helpen uitdrukken wat onzegbaar is. We vragen dat de pastor daar respectvol probeert op in te spelen, zonder de eigenheid te verliezen van de christelijke sacramenten en rituelen.”

Wat specifiek het sacrament van de ziekenzalving betreft, vragen de bisschoppen het bij het begin van het ziekteproces of op een belangrijk moment ervan toe te dienen en niet helemaal aan het einde van het leven. “De ziekenzalving is immers het sacrament voor zwaar zieke of verzwakte en oudere mensen, niet het sacrament van de stervenden”, aldus de bisschoppen.

De basis van de pastorale zorg is “de luisterende en inlevende aanwezigheid” van de pastor. “Evident is dat niet, zeker niet in situaties van onmacht, zeker niet wanneer mensen uitspreken dat ze verlangen naar de dood. Maar ook dan moeten we aanwezig blijven, ook in gesprekken met mensen die euthanasie overwegen”, schrijven de bisschoppen in hun brochure.

Zo voegen er aan toe dat dit geenszins een goedkeuring van euthanasie inhoudt. “Voor de pastor kan dit een heel moeilijk spanningsveld betekenen. Toch kan altijd voor, en als het mogelijk is ook samen met, die mens worden gebeden”, leggen de bisschoppen uit.

Bij de wijdverspreide uitingen van “ondraaglijk lijden” kunnen volgens de bisschoppen ook kritische vragen gesteld worden. “Meer bepaald of we kwetsbare mensen wel voldoende aandacht schenken. Voor lokale geloofsgemeenschappen, priesters, diakens, pastoraal werkenden en vrijwilligers, houdt dit een appel in om alert te zijn en mee te zoeken naar nieuwe, creatieve wegen om de meest kwetsbaren steunend nabij te zijn”, luidt het nog.

bron: Belga