In Vlaanderen is er amper bos bijgekomen sinds 2000

In Vlaanderen is er amper bos bijgekomen sinds 2000

Vlaanderen telt vandaag ongeveer 140.000 hectare bosoppervlakte, wat neerkomt op 10,35 procent van de totale oppervlakte. Dat meldt de organisatie BOS+ vrijdag op basis van de Vlaamse Bosinventaris. “Van de beloofde 10.000 hectare bosuitbreiding is niets in huis gekomen”, klinkt het. Bedoeling was dat de bosoppervlaktecijfers eind januari 2019 al naar buiten zouden gebracht worden. Dat besliste een stuurgroep, waar BOS+ deel van uitmaakt, eind vorig jaar. Volgens BOS+ liggen de cijfers klaar op het kabinet van de bevoegde minister, maar wordt er geen toestemming verleend om die vrij te geven. Naar aanleiding van de verkiezingen besloot de organisatie ze daarom zelf bekend te maken.
Volgens BOS+ is Vlaanderen vandaag een van de meest bosarme regio’s van West-Europa. “Door de bevoegde politici werd de voorbije jaren vooral veel mist gespoten over de Vlaamse bosoppervlakte, maar recent werd onomstotelijk aangetoond dat er op het terrein geen stap vooruitgang werd geboekt”, klinkt het.
In 2000 schatte de sector dat de bosoppervlakte 146.000 hectare bedroeg. Bovendien ging hij ervan uit dat er netto jaarlijks een aantal honderden hectare bijkwam in Vlaanderen. Daarop liep de bosuitbreiding helemaal vast, hekelt BOS+. De organisatie verwijst naar de besparingen, maar wijst ook met de beschuldigende vinger naar CD&V. “Voor de partij die sinds 2004 opnieuw onafgebroken het ministerschap op de bevoegdheden leefmilieu en natuur opeist, was het zonneklaar dat ze geen enkele actie zou ondersteunen die door haar jarenlange bedpartner, de landbouwsector, als ongewenst wordt beschouwd”, klinkt het in een persbericht. “En dus werd de kraan voor bosuitbreiding stelselmatig dichtgedraaid.”
De organisatie stelt dat de overheid al die jaren het tegendeel heeft beweerd. Ze verwijst onder meer naar een aangekondigd plan van aanpak voor de betere bescherming van de meest waardevolle bossen en de belofte van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) om nog voor het einde van deze legislatuur met een beter plan van aanpak voor de bosbescherming uit te pakken. “Die belofte werd met stille trom afgevoerd.”
“Het is in elk geval duidelijk dat de hoeraberichten van de voorbije jaren uit de lucht gegrepen waren en dat er van de meer dan 20 jaar geleden beloofde 10.000 hectare bosuitbreiding niets in huis is gekomen, besluit de vereniging.

bron: Belga