Open Vld lanceert “noodplan” om capaciteitsprobleem onderwijs aan te pakken

Open Vld lanceert "noodplan" om capaciteitsprobleem onderwijs aan te pakken

Om het capaciteitstekort in het basis-, maar vooral in het secundair onderwijs aan te pakken, lanceert Vlaams parlementslid Jo De Ro een “noodplan”. “We gaan het niet redden met gewoon verder blijven werken aan het tempo of met de middelen die nu voorhanden zijn. Binnen de vijf jaar stevent het Vlaamse onderwijs af op een catastrofe”, zegt De Ro, die ook onderwijsschepen is in Vilvoorde. Volgens de jongste capaciteitsmonitor zal er tegen het einde van de volgende regeerperiode nood zijn aan ongeveer 20.500 plaatsen in het basisonderwijs en meer dan 47.000 plaatsen in het secundair, weet Jo De Ro. “Vooral voor het secundair onderwijs moeten we de komende jaren een wereldrecord scholenbouw vestigen om te vermijden dat tegen het schooljaar 2024-2025 duizenden 12-jarigen geen plaats zullen hebben.”

De Open Vld’er vindt dat er nood is aan drastische maatregelen en schuift er zelf vijf naar voren. De capaciteitsmonitor zelf moet zeker om de twee jaar uitgevoerd worden, en niet langer om de vier of vijf jaar. “Zo worden grote sprongen vermeden en kan er veel sneller ingespeeld worden op verschuivingen.”

Om de nodige capaciteit te bouwen, wil De Ro dat Vlaanderen opnieuw in zee gaat met de nv Scholen voor Morgen, die nu reeds de laatste van 182 scholen bouwt in het kader van een programma van alternatieve financiering (DBFM, Design, Build, Finance en Maintain). De Vlaamse overheid zelf moet een ‘capaciteitsintendant’ aanstellen die de projecten coördineert en begeleidt.

Tegelijk moet er een fonds komen dat gronden kan aankopen om scholen op te bouwen. In steden die met een capaciteitsprobleem kampen, moet een voorkooprecht decretaal mogelijk gemaakt worden.

Als het probleem niet ten gronde wordt aangepakt, besluit De Ro, zal het capaciteitsprobleem een ware catastrofe worden. “Niet langer een beperkte regio in en rond onze grootste steden, maar in een veel ruimer gebied waar capaciteit tot nu toe geen issue was.”

bron: Belga