Brussel eist 2,1 miljoen euro dwangsommen voor lawaaihinder

Brussel eist 2

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) eist 2,14 miljoen euro aan dwangsommen van de federale overheid voor de lawaaihinder die het Brussels gewest ondervindt door het luchtverkeer van en naar de luchthaven van Zaventem. Volgens de minister lag het aantal overschrijdingen van de normen in april tien maal hoger dan in maart, toen Brussel 270.000 euro eiste. Volgens een vonnis van 1 februari verbiedt de Brusselse rechter van eerste aanleg gedurende achttien maanden elke verhoging van het aantal inbreuken tegen het Brusselse geluidsdecreet uit 1999 voor de periode tussen 23 en 07 uur voor de vluchten die opstijgen langs de Kanaalroute en de Ringroute of die landen op piste 01. Het jaar 2017 geldt daarbij als referentiejaar.

In april werden 214 overschrijdingen extra geteld dan in april 2017. Dat brengt het bedrag aan dwangsommen dat het federale niveau aan Brussel moet betalen op 2,14 miljoen euro, zegt Fremault.

Ze herinnert eraan dat de federale regering tegen 3 juni een effectenstudie moet klaarhebben over de geluidshinder door de luchthaven. “Tot op heden hebben mijn kabinet, noch de administratie of de gemeenten niet het minste contact gehad met Envisa of met de federale regering voor het belangrijkste hoofdstuk uit de studie, namelijk over de aanbevelingen voor de toekomst”, aldus Fremault.

bron: Belga