Neutraal sigarettenpakje – Sector waarschuwt voor toevloed namaak

Neutraal sigarettenpakje - Sector waarschuwt voor toevloed namaak

Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten, is niet te spreken over de invoering van neutrale verpakkingen voor tabaksproducten in ons land. De sector meent dat de maatregel geen gevolgen zal hebben voor de volksgezondheid, maar wel voor de staatskas, omdat het namaak vergemakkelijkt. “De verschillende sigarettenfabrikanten zijn verbaasd dat een regering in lopende zaken een maatregel kan invoeren met dergelijke desastreuze budgettaire impact”, klinkt het vandaag in een schriftelijke reactie. De sector wijst erop dat neutrale verpakkingen het voor criminele organisaties makkelijker maken om namaakproducten, waarop geen accijnzen of BTW geheven worden, te produceren.

Daarnaast zouden ook de dagbladhandelaars getroffen kunnen worden. De sector vreest dat de invoering van neutrale verpakkingen voor hen “de doodsteek” kan betekenen. Daarbij wordt verwezen naar een peiling in het Verenigd Koninkrijk, waar 80 procent van de ondervraagde handelaars zegt dat de invoering van neutrale verpakkingen hun bezoekersaantal heeft doen dalen.

Ook de timing van de publicatie in het Staatsblad roept vragen op. “Het Koninklijk Besluit is immers al een maand goedgekeurd, maar wordt nu pas bekend. Heeft de verkiezingskoorts Maggie De Block parten gespeeld?”, vraagt Cimabel zich af. Ze wijst er ook op dat de minister beloofd had om een impactstudie te houden. “De maatregel is ingevoerd, op de studie blijft het wachten.”

De sector betreurt dat er geen overleg werd gepleegd. Volgens Cimabel vormen neutrale verpakkingen een ongerechtvaardigde belemmering van fundamentele rechten. “Ze sluiten met name het gebruik van handelsmerken uit en vormen dus een onteigening van intellectuele eigendomsrechten. Ze maken het voor fabrikanten ook quasi onmogelijk om zich te onderscheiden van de concurrentie.”

Tot slot twijfelt Cimabel aan de doeltreffendheid van de maatregel, met name het doen dalen van het tabaksgebruik.

bron: Belga