Voor 17,1 miljoen euro aan accijnzen op alcoholische dranken ontdoken in 2018

Voor 17

In 2018 werd voor 17,1 miljoen euro aan accijnzen ontdoken op alcoholische dranken tegenover 10,9 miljoen euro het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Alexander De Croo op een schriftelijke vraag van Roel Deseyn (CD&V). De ontdoken rechten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen sinds de verhoging van de accijnzen op bier (+8,5%), wijn (+31%) en gedistilleerde drank (+41%). Die verhoging kwam er eind 2015, in het kader van de taxshift.

Om de smokkel en illegale verkoop in België van alcoholische dranken aangekocht in buurlanden efficiënt aan te pakken, te analyseren en bestrijden werd een nationale operatie opgestart. “Gegevens van rechtspersonen en natuurlijke personen die reeds betrapt werden op alcoholsmokkel worden nationaal verzameld om recidive op te sporen. Daarnaast ligt een sterke focus op de detectie van het fictief uitvoeren van alcoholische dranken”, aldus de minister.

Deseyn vroeg de minister hoe hij de kans inschat dat alcoholsmokkel en ontduiking van accijnzen zou toe- of afnemen ten gevolge van de brexit. De Croo verwacht enerzijds dat de criminele organisaties hun fraudetechnieken zullen wijzigen. Anderzijds wordt vermoed dat de officiële verkoop van alcoholische dranken in ons land aan particulieren zal dalen aangezien deze dranken bij het binnenbrengen in het Verenigd Koninkrijk aan invoerbeperkingen zullen onderworpen zijn. Deze dalende verkoop zal waarschijnlijk in de Westhoek het grootst zijn gezien de geografische nabijheid van het Verenigd Koninkrijk en de bijgevolg sterke aanwezigheid van Britse toeristen in deze regio.

bron: Belga