Ruim 267.000 handtekeningen van ‘Sign for my Future’ overhandigd aan politici

Ruim 267.000 handtekeningen van 'Sign for my Future' overhandigd aan politici

De klimaatactie ‘Sign for my Future’ is woensdag afgesloten. De initiatiefnemers, een coalitie van burgers, middenveldorganisaties en bedrijfsleiders, hebben een petitie met meer dan 267.000 handtekeningen aan een delegatie politici overhandigd. De ondertekenaars steunen drie eisen: een juridische verankering van de doelstelling om België klimaatneutraal te maken voor 2050, een sociaal rechtvaardig investeringsplan dat burgers en bedrijven stimuleert om de transitie te maken, en een onafhankelijke klimaatraad van experten die het beleid mee opvolgt.

Tijdens een slotevenement in Vorst herhaalde VUB-klimaatonderzoeker Tomas Wyns dat het mogelijk is om België nog broeikasgasneutraal te maken tegen 2050. Samen met andere wetenschappers stelde hij een reeks maatregelen voor, zoals de invoering van statiegeld, extra bossen planten, een investeringsplan opstellen of de tankkaart afschaffen.

Volgens de initiatiefnemers van Sign for my Future is er bovendien wel degelijk een draagvlak bij de bevolking om de klimaatproblematiek aan te pakken. “We hebben de voorstellen gepeild bij de bevolking. We zien dat het draagvlak voor klimaatmaatregelen er is: 72 procent wil een duit in het zakje doen. En men staat ook open voor een klimaat-taxshift.”

Alle aanwezige politici toonden zich voorstander van een klimaatneutraal België tegen 2050. Langs Nederlandstalige kant waren dat Bruno Tobback (sp.a), Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Kristof Calvo (Groen), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Jos D’Haese (PVDA). Ze stemden er ook mee in om dat doel te verankeren in wetten en decreten.

bron: Belga