Eerste stopcontact op zee succesvol geïnstalleerd

Eerste stopcontact op zee succesvol geïnstalleerd

Vandaag is het eerste stopcontact op zee voorgesteld aan federaal minister van Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) en minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR). Ze brachten een bezoek aan het Modular Offshore Grid (MOG), 40 km voor de kust van Oostende. Dat verzamelt energie van vier windmolenparken op zee en transporteert het naar de kust. Hoogspanningsnetbeheerder Elia maakte ook bekend dat er nog een twee MOG in de pijplijn zit. “Deze offshore is echt een bewijs van het succesverhaal van de federale energiestrategie”, zegt De Backer. “Dit stopcontact in de zee is een zeer grote stap vooruit qua technologie en ik ben zeer trots dat we dat in België kunnen doen.” Minister Marghem (MR) vindt het project noodzakelijk. “Het is een grote uitbreiding van groene energie en dat geeft ons de kans om efficiënt de strijd aan te gaan met broeikasgassen.”

Ook Elia-topman Chris Peeters is enthousiast over het project. “We zijn pionier in België. We zijn de eersten die een stopcontact plaatsen in de Belgische Noordzee. Daarmee verzamelen we energie uit windmolenparken en dat wordt naar de kust getransporteerd.” Door het stopcontact moeten er minder kabels getrokken worden. Dat heeft ook impact op het milieu omdat de zeebodem minder moet worden verstoord. Elia realiseerde het project in een recordtijd. “Drie jaar geleden was er nog niet eens een wettelijk kader om dit stopcontact te bouwen. Alles is zeer snel gegaan want we zijn pas een jaar geleden begonnen met bouwen, maar de hele installatie is nu klaar”, zegt de CEO.

Voor de toekomst zijn er nog uitbreidingsplannen voor windenergie op zee. “Er is een nieuw marineruimtelijk plan opgesteld waarin de verdubbeling van de capaciteit van windmolens op zee is voorzien”, legt De Backer uit. “Er komen dus nieuwe windmolenparken bij en ook die moeten aangesloten worden op het netwerk. Daarom is de technologie die we vandaag gezien hebben zo belangrijk. We zijn in België een pionier. Wij bouwen vrij ver van onze kust en dat doen we om de visuele vervuiling zo veel mogelijk te beperken. We zijn ook pionier geweest op vlak van funderingen en de grootte van de installaties. Die pionierspositie moeten we behouden, want daardoor kunnen ook kleinere bedrijven rond de windmolenparken werken en ook jobs creëren.”

Verder wil de regering dat er tegen 2020 negen windmolenparken operationeel zijn die 2,2 gigawatt leveren aan België. “Zo kunnen we vanuit de federale energiestrategie bijdragen tot de klimaatdoelstellingen. Wij hebben als huidige regering de basis gelegd. Het is aan de volgende regering om het verder uit te werken”, aldus De Backer. Ook Elia heeft toekomstplannen. “Als de plannen van de bijkomende windparken erdoor komen, zullen we nog een MOG bouwen”, zegt Peeters.

Elia vindt het belangrijk om zich als energiebedrijf in te zetten voor het klimaat. “De energiesector is een belangrijke schakel in het kader van klimaatdoelstellingen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid daar nemen”, vindt Peeters.

Het platform kan 1 gigawatt aan land brengen. Dat is te vergelijken met een kerncentrale. Het stopcontact wordt in september van dit jaar nog in gebruik genomen. Het hele project kostte zo’n 400 miljoen euro.

bron: Belga