VS eisen toegang tot nieuwe Europese defensieprojecten

VS eisen toegang tot nieuwe Europese defensieprojecten

De Verenigde Staten eisen dat de Europese Unie haar plannen voor de uitbouw van een defensie-unie herziet. In een brief aan de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Federica Mogherini klaagt het ministerie van Defensie in Washington aan dat Amerikaanse ondernemingen onvoldoende of zelfs helemaal niet zouden kunnen deelnemen aan nieuwe bewapeningsprojecten. Beperkingen op de toegang van Amerikaanse defensiebedrijven tot Europese bewapeningsprojecten zouden volgens het Pentagon neerkomen op “een dramatische omwenteling van drie decennia van toenemende integratie van de trans-Atlantische defensiesector”. In één adem dreigen de Amerikanen met wederkerige beperkingen op de toegang van Europese bedrijven tot de Amerikaanse markt. “Dat zou ook niet verwelkomd worden door onze Europese partners en bondgenoten”, luidt het in de brief die lekte naar verscheidene Europese media.

De brief is vandaag besproken op een beraad van de Europese ministers van Defensie. Zij moeten het nog eens raken over de voorwaarden voor de deelname van derde landen aan Pesco, de permanente structurele samenwerking op vlak van defensie die 25 van de 28 lidstaten eind 2017 lanceerden. Aan de hand van meer dan dertig concrete projecten willen deze lidstaten de samenwerking op vlak van defensie stimuleren. Vooral Frankrijk zou de deelname van derde landen aan nieuwe Europese militaire projecten willen beperken.

Na afloop sprak Mogherini de hoop uit dat de Europeanen de voorwaarden tegen juni zouden kunnen vastleggen. “Hoe minder onzekerheid, hoe beter, want het creëert onnodige beroering”, stelde de hoge vertegenwoordiger vast. Ze verzekerde dat Amerikaanse bedrijven toegang zullen blijven hebben tot de Europese markt, die “veel meer geopend” is dan de Amerikaanse markt. “In de EU is er geen ‘buy European act’ en 81 procent van de internationale contracten in Europa gaan momenteel naar de VS.”

Mogherini maakte wel duidelijk dat Pesco niet is opgezet als een instrument voor partnerschappen. “Pesco vervangt of verandert de openbare aanbestedingsregels of lopende projecten niet, maar het is een bijkomend instrument dat is bedoeld om de samenwerking te versterken onder de lidstaten die deelnemen aan een specifiek project (…) Het is per definitie dus zelfs meer beperkt dan het lidmaatschap van de EU zelf”, aldus de Italiaanse.

Voor het overige maakten de ministers vandaag een positieve balans op van Pesco. De projecten zitten nog maar in een initiële fase, maar dat neemt niet weg dat het aantal gezamenlijke investeringen en de algemene defensiebudgetten van de deelnemende landen al aan het toenemen zijn. Hun geaggregeerde begrotingen namen vorig jaar met 3,3 procent toe, en dit jaar met 4,6 procent. Enkel Denemarken, Malta en het uit de EU vertrekkende Verenigd Koninkrijk doen niet mee aan Pesco.

bron: Belga