Regering hakt wellicht deze week knoop door

Regering hakt wellicht deze week knoop door

De ontslagnemende regering beslist normaal gezien deze week over de lijst met artikelen uit de Grondwet die de volgende legislatuur kunnen worden aangepast. Dat werd vandaag uit goede bron vernomen. De lijst zal wellicht korter zijn dan die van de Kamer en de Senaat. Om de Grondwet te kunnen wijzigen, moeten beide parlementen en de regering een lijst met artikelen goedkeuren die “voor herziening vatbaar” worden verklaard. Enkel de artikelen die op de drie lijsten staan – de grootste gemene deler dus – kunnen de volgende legislatuur worden gewijzigd, indien daar een tweederdemeerderheid voor bestaat tenminste. Eens gepubliceerd in het Staatsblad, is het federaal parlement ontbonden.

Het is de traditie dat de regering het onderling eens wordt over een lijst, die dan naar het parlement verhuist. Omdat de regering al sinds eind december in lopende zaken zit, nam de Kamer het voortouw en keurde ze net voor de paasvakantie een eerder ruime lijst goed. De Senaat volgde iets later, maar liet een aantal artikelen vallen.

Intussen is het wachten op de regering. Premier Charles Michel, tevens de voorzitter van MR, is erg voorzichtig en wil de deur zelfs niet op een kier zetten voor eender welke communautaire discussie. En omdat de regering in lopende zaken zit, wil hij niet verder gaan dan de lijst die in 2014 door de vorige regering werd goedgekeurd, zonder dan de communautair geladen artikelen.

Ondanks een lange vergadering kon de ministerraad op 30 april de discussie niet beslechten. Volgens een bron is er geen politieke blokkering, al luidt het elders dat er onenigheid bestaat tussen MR en CD&V aan de ene kant – die een beperkte lijst willen – en Open Vld aan de andere kant, die verder wil gaan.

bron: Belga