Interim-directeur Unicef België zet stap terug na beschuldigingen over adoptiefraude

Bernard Sintobin, nog maar sinds vorige week directeur ad interim van Unicef België, is door voorzitter Eddy Boutmans gevraagd zich tijdelijk terug te trekken uit zijn functie. Boutmans haalt “zware beschuldigingen” op Twitter aan het adres van Sintobin aan als reden voor zijn verzoek. Sintobin wordt genoemd in een lopend onderzoek naar mogelijke fraude die begaan is door een Belgische vzw in Guatemala die adopties naar ons land organiseerde. Sintobin volgde dinsdag 7 mei Olivier Marquet op als directeur van Unicef België. Die benoeming was evenwel slechts tijdelijk, nadat Marquet wegens gezondheidsredenen Unicef had moeten verlaten. Op Twitter legde televisiemaker Eric Goens vrijdag de link tussen Sintobin en de Belgische adoptievereniging Hacer Puente. “Bernard Sintobin (…) is jarenlang penningmeester geweest van Hacer Puente, (dat) in Guatemala tientallen kinderen heeft verhandeld”, schreef hij. Goens maakte eerder dit jaar een reportage over twee vrouwen die via dat kanaal geadopteerd werden.
Geconfronteerd met deze “zware beschuldigingen” besliste Unicef-voorzitter Eddy Boutmans om Sintobin te vragen zich tijdelijk terug te trekken als directeur ad interim, zo deelt de organisatie zondagavond mee. Hij doet dat in afwachting van nieuwe gegevens over de beschuldigingen aan het adres van Sintobin.
Woordvoerder Philippe Henon van Unicef België zegt aan Belga dat het verhaal de voorbije dagen begon te leven op sociale media en negatief dreigde af te stralen op Unicef, “dat met de zaak niets te maken heeft”. Volgens Henon is het onderzoek naar Hacer Puente nog lopende en zou Sintobin niet op de hoogte zijn van een mogelijk onderzoek naar hem persoonlijk.
Voorzitter Boutmans zegt in de mededeling dat hij ervan overtuigd is dat Sintobin “te goeder trouw is en niet bij frauduleuze adopties betrokken is”.

bron: Belga