Inspraakfestival in Leuven lokt honderden bezoekers

Het inspraakfestival ‘Maak het mee’ lokte zondag honderden bezoekers naar Leuven. Inwoners zakten af naar het Ladeuze- en het Hooverplein om te participeren aan het toekomstig beleid van de universiteitsstad. Ze konden hun ideeën kwijt bij burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur wil inwoners, studenten, bezoekers, organisaties en experten betrekken bij het uittekenen van het Leuven van de toekomst. Tientallen stedelijke organisaties en stadsdiensten wachtten de bezoekers op in een tent op het Ladeuzeplein. In twee tipi’s konden ze terecht voor een persoonlijk gesprek met burgemeester en schepenen.
Diverse horeca- en handelszaken openden de deuren voor lezingen en presentaties. In Museum M vertelde Yves Dejaeghere van het platform G1000 hoe burgers op een nieuwe manier bij het beleid betrokken kunnen worden. Bij Connections werd een platform voor verkeerstellingen voorgesteld. In een koffiezaak presenteerde researcher Sara Verlinde van de VUB een slim systeem om online pakjes duurzamer te bedelen in de binnenstad.
“Met de constructieve ideeën die ik gehoord heb, kunnen we aan de slag”, zei burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) na afloop. “We willen de kennis en ervaring in onze stad benutten om samen tot gedragen oplossingen te komen, om mensen verantwoordelijkheid te laten opnemen en inwoners vertrouwen te geven. Elke Leuvenaar krijgt daarbij een stem.”
Tot 9 juni kan een idee gepost worden op www.leuvenmaakhetmee.be. “Er staan al meer dan 700 suggesties online”, stelde Ridouani. Schriftelijk kan ook, in buurt- en dienstencentra. Deze zomer bekijkt de stad welke ideeën in het meerjarenplan opgenomen worden voor uitvoering.

bron: Belga