Sociale zekerheid één miljard in het rood

Het tekort in de sociale zekerheid voor werknemers zal dit jaar oplopen tot 1,15 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van 30 april van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarover De Standaard en Het Nieuwsblad zaterdag berichten. Het rapport vergelijkt de begroting die de regering-­Michel maakte – maar die nooit goedgekeurd raakte – en een raming op basis van de eerste drie maanden. Daaruit blijkt dat de sociale bijdragen op de lonen van de werknemers 477 miljoen euro onder budget blijven. Dat komt vooral omdat de regering bij de opmaak van de begroting te optimistisch is geweest, maar ook omdat de arbeidsdeal minder opbrengt omdat hij niet op volle kracht is uitgevoerd.
Aan de andere kant bedragen de uitkeringen 43,5 miljard, wat 619 miljoen euro meer is dan verwacht. Vooral naar de pensioenen (+ 243 miljoen euro) en ziekte-uitkeringen (+ 194 miljoen euro) gaat fors meer geld dan begroot.
De zogenoemde evenwichts­dotatie was altijd het laatste redmiddel om de sociale zekerheid in evenwicht te brengen. Daartoe werd dan een greep gedaan in de algemene middelen. Tot 2017 gebeurde dat automatisch. Maar sindsdien is die evenwichtsdotatie gekoppeld aan voorwaarden, zoals de realisatie van budgettaire doelstellingen.

bron: Belga