België tegen 2050 CO2-neutraal maken is technisch mogelijk, zeggen academici

“Het is mogelijk, wenselijk en nuttig om de doelstelling te halen over 30 jaar koolstofneutraal te worden, terwijl tegelijk ons welzijn en onze economie worden verbeterd.” Dat is, kort samengevat, de conclusie van een groep van 14 academici die een ‘roadmap’ naar een CO2-neutrale toekomst hebben uitgetekend. Hun bevindingen staan zaterdag in De Standaard en Le Soir. Tomas Wyns, die aan de VUB onderzoek doet naar klimaatbeleid en het voortouw nam voor dit initiatief, zegt dat de academici (behalve van de VUB ook van onder andere UGent en KU Leuven) niet aan de zijlijn wilden blijven staan. “De vraag was hoe we als wetenschappers konden bijdragen, zonder te sturend te willen zijn. Daarom hebben we in kaart gebracht wat er juist moet gebeuren om koolstofneutraal te worden, en op welke termijn dat moet gebeuren.”
Hun rapport licht vijf sleuteldomeinen uit – mobiliteit, gebouwen en ruimtelijke ordening, industrie, landbouw en bosbeheer, en stroomproductie – waarvoor een resem concrete maatregelen worden voorgesteld. Veel van de voorgestelde maatregelen klinken bekend in de oren, zoals rekeningrijden uitrollen, een betonstop invoeren en stookolieketels uitdoven. Maar het zijn ook maatregelen die de laatste maanden een voor een politiek sneuvelden.
Volgens Wyns is geen van de voorstellen “echt radicaal” en zullen ze ook de levensstandaard niet aantasten. “De technologie is er of is in ontwikkeling, de fiscaliteit kan worden aangepast”, zegt Wyns. “Het probleem is politiek. Als er geen wil is om een langetermijnvisie te ontwikkelen en de logische conclusies daaruit te trekken, dan is het inderdaad problematisch.”
Als geheel zijn de voorgestelde maatregelen niet doorgerekend. De academici vertrekken elk vanuit hun domein om te kijken wat nodig én ook haalbaar is.
Het rapport van de academici wordt donderdag voorgesteld op het slotevenement van Sign for my Future.

bron: Belga