Aantal asielaanvragen steeg in april met 31 procent ten opzichte van jaar eerder

Aantal asielaanvragen steeg in april met 31 procent ten opzichte van jaar eerder

In april kreeg het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) 2.247 asielaanvragen. Dat zijn er 31 procent meer dan in april 2018. Over de eerste vier maanden van het jaar ging het met 9.193 aanvragen over een toename met 29 procent in vergelijking met een jaar eerder. In april kwamen de meeste asielaanvragers uit Syrië (320), gevolgd door Afghanen (261) en Palestijnen (185). Over de eerste vier maanden kwamen de meeste verzoeken om internationale bescherming uit Palestina (1.126), gevolgd door Afghanistan (996) en Syrië (977). Het aantal asielzoekers dat ofwel de vluchtelingenstatus ofwel de subsidiaire beschermingsstatus kreeg, daalt fors sinds de piek in de asielcrisis. In 2016 kreeg 57,7 procent van de asielzoekers bescherming. Dat daalde tot 50,7 procent in 2017 naar 49,1 procent vorig jaar om in de eerste vier maanden van 2019 te zakken naar 41,3 procent. Dat is het laagste cijfers sinds 2014 toen 37,7 procent erkend werd.

Voor het Vlaams Belang bevestigen de cijfers het faillissement van het Belgisch asiel- en migratiebeleid. Voorzitter Tom Van Grieken wijst erop dat in tegenstelling tot de algemene Europese trend het aantal asielaanvragen vorig jaar steeg met 19 procent. En die trend zet zich onder de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie verder, zoals blijkt uit de recente cijfers van het CGVS.

“Terwijl het aantal asielaanvragen al sinds vorig jaar in een stijgende lijn zit, bevinden de terugkeercijfers zich in vrije val. In tegenspraak met wat ons vier jaar lang door N-VA-staatssecretaris Theo Francken werd beloofd, daalde de effectieve terugkeer – repatriëringen naar het land van herkomst en vrijwillige terugkeer – vorig jaar met liefst 15 procent. In vergelijking met 2015 gaat het zelfs om een daling van bijna 20 procent. Zowel de nieuwe stijging van het aantal asielaanvragen als het kelderen van de terugkeercijfers tonen op onmiskenbare wijze aan dat er de afgelopen vijf jaar absoluut geen sprake was van de – nochtans noodzakelijke – trendbreuk in het Belgische asiel- en immigratiebeleid”, besluit Vlaams Belang.

Van Grieken betreurt dat maatregelen die een impact zouden kunnen hebben, zoals de verstrenging van de gezinshereniging of een daadwerkelijke verstrakking van het uitwijzingsbeleid, uitgebleven zijn.

bron: Belga