Schadeloosstelling voor voorhechtenis aan Bernard Wesphael geweigerd

Schadeloosstelling voor voorhechtenis aan Bernard Wesphael geweigerd

Minister van Justitie Koen Geens weigert elke schadeloosstelling aan gewezen Waals parlementslid Bernard Wesphael voor de tien maanden voorhechtenis. Dat berichten de kranten van Sudpresse vandaag. Na zijn vrijspraak door het hof van assisen van Bergen, in oktober 2016, voor doodslag op zijn echtgenote, diende Bernard Wesphael een aanvraag voor schadeloosstelling in voor de tien maanden die hij in voorhechtenis zat.

De beslissing van de FOD Justitie, medeondertekend door de minister van Justitie, kan een reeks elementen aanvoeren om een weigering te rechtvaardigen. Minister Geens heeft beslist de aanvraag van Wesphael niet goed te keuren.

In een schrijven van twee pagina’s, zegt de minister dat “het eigen gedrag van mijnheer Wesphael zijn detentieneming en -behoud heeft veroorzaakt… Dit heeft een diepgaand onderzoek van de tenlasteleggingen mogelijk gemaakt… “. Hij voegt eraan toe: “Het vonnis dat mijnheer Wesphael vrijspreekt, onderstreept ook het bestaan van verontrustende elementen, zoals de houding van de verdachte na de dood van zijn vrouw”.

De schadeloosstelling zou tussen 20.000 en 30.000 euro bedragen, aldus de raming van kranten.

Bernard Wesphael wilde niet reageren op deze beslissing. Zijn advocaat, meester Didier Pire, bevestigde dat hij direct een geding is gestart tegen deze beslissing. Een college van drie magistraten moet zich binnen de 60 dagen uitspreken.

bron: Belga