Waals parlement zet licht op groen voor volksraadplegingen

Waals parlement zet licht op groen voor volksraadplegingen

Het Waals parlement heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zo goed als unaniem (67 stemmen voor; 5 tegen) een voorstel van decreet goedgekeurd dat de organisatie regelt van volksraadplegingen op Waalse schaal. Volksraadplegingen worden daardoor mogelijk vanaf de volgende legislatuur. Wallonië wordt het eerste van de drie gewesten in ons land dat gebruikmaakt van de mogelijkheid die door de zesde staatshervorming in het leven werd geroepen. De achterliggende ambitie is de kloof tussen de burger en de beleidsmaker te verkleinen.

Het gewest besliste wel om de procedure van de volksraadpleging strikt te omkaderen. Als het om een burgerinitiatief gaat, is een petitie met 60.000 handtekeningen nodig, afkomstig van minstens 2 procent van de inwoners in een meerderheid van de kiesomschrijvingen. Bij een parlementair initiatief is een gewone meerderheid in het Waals parlement nodig. De deelnemers moeten minstens 16 jaar oud zijn.

Bij een volksraadpleging zal de bevolking eerst geïnformeerd worden door een neutrale brochure opgesteld door experten, waarna de bevolking “ja” of “nee” zal kunnen antwoorden op kwesties van gewestelijke materie.

bron: Belga